AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJAT-

AOO ry:n OPINTOMATKA

 

Ateenaan 9-13.10.2002

 

Mukana olivat AOO: n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, sekä kaksitoista ansioitunutta opettajaedustajaa.

 

Matka alkoi keskiviikkona 9.10.02 klo 16.40 Helsinki -Vantaan lentokentältä, koneen vaihto Amsterdamissa ja hotellille saavuimme vähän yli puolen yön.

Me tulimme Ateenan uudelle lentokentälle, joka on ollut käytössä noin vuoden.

Lentokentällä meitä oli vastassa tulkkimme  Sinikka Kathopoulis. Hänellä oli kädessään kyltti, jossa luki AOO.

Tulkkimme selvitteli ohjelmaamme ja matkamme käytännön järjestelyjä. Alustavaan matkaohjelmaamme aiheutti kovasti muutoksia Kreikassa sunnuntaina pidettävät kunnallisvaalit.

Perjantaille suunnitellut kaksi kouluvierailua on jouduttu siirtämään torstaille ja torstain iltapäivän tutustuminen kulttuurinähtävyyksiin ja kaupunkikierros siirrettiin perjantaille ja torstain tutustumiskäynneille lähdemme klo 8.00.

 

Torstai 10.10. 2002

 

Ensimmäiseen tutustumiskohteeseen lähdimme hotellilta klo 8.00. Kohteemme oli 1o TEE Ilioupolis, 523 Vougliamenis street,163 41 Ilioupolis. (Ensimmäisen asteen ammattioppilaitos).

Matkalla opas kertoi, että Kreikassa on olympialaiset v 2004, jonka takia kaupungissa remontoidaan hyvin paljon. Näimme kankailla peitettyjä taloja ja rakennustelineitä rakennusten ympärillä.

Kreikan pääelinkeino on maatalous. Matkailu on merenkulun ohella maan toiseksi suurin elinkeino. Tilat 3-4 ha, ovat yksityisiä. Maan kokonaispinta-alasta 80 % on vuoristoa. Teollisuuden osuus on hyvin pieni. Maassa on raskasta teollisuutta, öljynjalostamoita ja terästeollisuutta.

 

Ilioupolis on alueena siisti ja vihreä ja talot ovat nuorempia kuin keskustassa. Koulukompleksi johon menemme on suuri ja käsittää useita kouluasteita. Oppivelvollisuusikä alkaa kuusi vuotiaana ja esikouluun mennään viisivuotiaana. Koulupäivä Ateenassa alkaa 8.20.

 

Vastaanotto oppilaitokseen oli miellyttävä ja  vapaa. Meidät ohjattiin luokkahuoneeseen, jossa Rehtori Mr. Karagounis opettajineen jakoi meille kaavion Kreikan koulutusrakenteesta ja selvitti sitä.

Pakollinen koulu Kreikassa kestää 9 vuotta, josta 6 vuotta on ala-astetta ja 3 yläastetta. Vertaa liitteenä olevaa THE GREEK EDUCATIONAL SYSTEM-kaaviota.

 

Vaihtoehtoja: (Kaaviossa alempi)  Lyseo 3 vuotta, yleissivistävä, vastaa pääpiirteittäin meidän lukiota ja johtaa ylioppilastutkintoon. Lukion jälkeen voi siirtyä työelämään tai jatkaa yliopistossa tai jatkaa teknillinen oppilaitos (vastaa meidän ammattikorkeakoulua)

 

(Kaaviossa ylempi)  Kaksivuotinen ammattikoulu, josta saa päästötodistuksen, jonka jälkeen voi mennä työelämään tai jatkaa vielä vuoden ammattikoulussa erikoistumisjaksolla ja sen jälkeen voi mennä työelämään tai teknilliseen oppilaitokseen.

                                           

Oppilaitoksessa  opetetaan taloudellisia ja kaupallisia aineita, elektroniikkaa, metallia, hammastekniikkaa, hoitotieteitä ja rakennustekniikkaa.


20 % opiskelijoista menee töihin 2 vuoden opintojakson jälkeen ja 80 % opiskelijoista jatkaa vielä kolmannen vuoden. Ikäluokasta 70 % menee lukioon ja 30 % ammatilliseen oppilaitokseen. Kreikassa arvostetaan ja ihaillaan lukiota ja akateemisia oppiarvoja hyvin paljon.

 

Ammattioppilaitoksessa ammatillisia aineita on 16 vh ja yleissivistäviä 14 vh (yleissivistäviin aineisiin kuuluvat matematiikka, kreikan kieli ja fysiikka). Ensimmäisenä vuonna on enemmän yleissivistäviä aineita ja opintojen edetessä ammatilliset aineet lisääntyvät.

 

Isäntämme vastailivat vieraiden tekemiin kysymyksiin:

 

- Enemmän tarvittaisiin koulutusta hoitoalalle, tietotekniikkaan ja metalliin.

- Autokorjaamoalan koulutusta on iltakouluna (eri hallinto)

- Opiskelijoilla ei ole työharjoittelua paitsi hoitoalalla, jossa se kuuluu perinteeseen

- Kreikassa kesällä nuoret eivät ole töissä.

- Työelämä ei ole koulutuksen suunnittelussa mukana

- Kouluvuoden pituus on 11.9-30.5 ja sen jälkeen ovat kokeet.

- Koulupäivä päättyy klo14 ja kouluruokailua ei ole.

- Opettajilla on  opetustyötä 21 h/ viikko + kaikenlaista toimistotyötä tämän lisäksi

- Opettajien kuukausipalkka on n. puolet meidän palkasta ja asunnon vuokra n. 500 €/ kk

- Oppilaitoksen omistaa Valtio

 

Rehtori antoi asioista todella positiivisen kuvan, niin kuin bysattilaiseen elämäntapaan kuuluu.

Tämän havaitsimme tutustuessamme koulun tiloihin. Oppilaitos antoi meille epäsiistin vaikutelman. Laitteet ovat vanhanaikaisia ja menetelmät ovat vanhoja. Ikkunoissa oli kalterit ja seinät oli töhritty.

Tulimme siihen tulokseen, että ainakin ulkoisilta puitteiltaan meillä asiat ovat paremmin.

 

 

Toinen tutustumiskohteemme oli 1o TEE Amaroussiou, Ktima Makrikosta, 15123 Amaroussiou

Rehtori Mr. Panagopoulos opettajineen kierrätti meitä oppilaitoksessa, jossa on 4 opetusalaa rakennus, elektroniikka, sosiaali– ja terveysala ja kauneudenhoitoala.

 

Ensimmäisenä vuonna 2 h/vk tietotekniikkaa kaikilla opiskelijoilla. Liikuntaa on kaikilla yksi viikkotunti.

Tietokoneluokassa oli erikoinen opiskeluympäristö ja oppilaat opiskelivat kolmen opiskelijan ryhmässä konetta kohden. Luokassa oli mahdottomasti tavaraa ja kolme opiskeluryhmää opiskelemassa. Elektroniikkaluokassa oli paljon konkreettista harjoitusmateriaalia. Opetus eteni askel askeleelta. Radioasentajien luokassa korjattiin ystävien laitteita, mutta ei laajemmin asiakastöitä. Sama koski TV-asentajia.

Hoitoalan luokassa tutkittiin verinäytteitä. Hoitoalan opiskelijat valmistuivat lääkärin vastaanottoapulaisiksi ja tutkinta-assistenteiksi.

Parturikampaajia oli aloittava luokka 23 opiskelijaa ja 3 opettajaa.

Täällä tutustuimme oppilaitokseen ensin, jonka jälkeen siirryimme auditorioon, jossa oli sydämellinen vastaanotto ja mahtavat tarjoilut. Täällä rehtori selvitti koulun toimintaa ja oppilaitoksen positiivista vaikutusta ympäristöön. 

Koulu on kolmevuotinen, 360 opiskelijaa ja opettajia koulussa on 35. ( Opettajien lukumäärä ilmoitettiin eri yhteyksissä erisuuruiseksi.)

 

25 virkavuoden jälkeen eläkkeelle pääsee 55-vuotiaana vanhan lain mukaa. Uuden lain mukaan eläkeikä on 65 vuotta.


Opettajilla on ammattijärjestö, johon toisen asteen opettajat kuuluvat, ala-asteen- ja lastentarhanopettajilla on oma yhdistys. Joka vuosi valitaan uudet edustajat yhdistysten hallituksiin aivan kuten meilläkin.

 

Kolmas tutustumiskohteemme oli Pedagoginen instituutti. 392 Messogion street, 15143 Agia Paraskevi, Athens.

 

Koulun esittelijä, tutkija, johtokunnan puheenjohtaja Mr. Paliokrasas (=suomeksi vuosikertaviini)ja varajohtaja Pizanias.

 

Kreikan koululaitos toimii hyvin keskusjohtoisesti. Ateenassa on pedagoginen instituutti, jossa  laaditaan opetussuunnitelmat, valitaan oppikirjat ja valitaan opettajat koko maan ammattioppilaitoksiin. Opetuksen suunnitteluun ei osallistu työelämän tai teollisuuden edustajat.

 

OPS:n tuntijako ammattioppilaitoksessa eri vuosikursseilla.

                                            1 v                 2 v                 3 v

Yhteiskunnalliset aineet                               41 %              29 %              24 %

Ammatilliset aineet                                     59%               71%               76 %

 

 

Vuonna 2001-2002 opiskelijajakautuma prosentteina oli seuraavanlainen

 

                      kone- ja metallitekn.             20.8

                      tietotekniikka 15.9

                      sos. ja terv.                          14.2

                      kauppa ja hall.                      14.0

eletroniikka ja sähkö            10.6

                      soveltava taide                     3.2

rakennustekniikka                2.6

ravintotalous                         2.4

merenkulku                          0.4

laboratorio tekniikka            0.2

tekstiili ja vaatetus                0.04

 

 

 

Peruskoulun päättävillä ei ole ammatillista pätevyyttä. 6% ei koskaan saa päästötodistusta, jos lopettaa koulun putoaa tilastoon.

 

Lukiossa kolme linjaa           klassinen

tiede              

tekninen

 

Ammatillinen väylä huonosti lukiosta suoriutuvilla. Linjaa voi vaihtaa, mutta yleensä vaihdetaan vaikeammasta helpompaan.

 

Lukion käynyt ei löydä työtä, jonka takia opiskeluja ei saisi lopettaa lukion jälkeen. Koulutuksen ja yhteiskunnan tarpeet eivät kohtaa. Koulutetaan väärille aloille. Koulutuksen mitoituksessa on toivomisen varaa.


Kreikassa ihannoidaan teoreettista opiskelua. Useimmat opettajat tulevat teollisuudesta, mutta korkeasti koulutetuilta opettajilta puuttuu käytännön taito. Työnopetuksessa on II-asteen ammatillisen koulutuksen käyneitä opettajia, jotka opettavat kädentaitoja sekä ammattityötä. Opettajat ovat aineen hallinnan erikoisasiantuntijoita. Teoriasta koitetaan päästä eroon.

 

Varsinainen opettajan koulutus

Insinööreille annetaan pedagogista koulutusta 1 v. ajan.  4 vuoden yliopisto-opinnot ja yhden vuoden pedagogiset opinnot antavat ammatinopettajan pätevyyden.

Viiden vuoden tekniset opinnot ja yhden vuoden pedagogiset opinnot antavat teknisten aineiden opettajapätevyyden.

Terveysalan opettaja opiskelee kuusi vuotta yliopistossa ja 1 v pedagogisia opintoja saavuttaakseen opettajapätevyyden.

 

1 vuoden mittainen koulutus johon voi mennä peruskoulusta (oppisopimuksen tapainen koulutus)

- eivät kuulu järjestöön, eivät ole opettajia varsinaisesti

 

Vanha kreikkalainen käsite on, että rahvaanomaiset ammatit kuuluvat orjille ja maahanmuuttajille.

Tämä käsitys siirtyi koulutuksen suunnitteluun, tästä syystä opettajat haluavat vetää vain teoriaa.

 

Opettajat saavat palkallista virkavapaata, jos pääsevät yliopistoon.

Eri koulutusmuotoja

450000 opiskelijaa koulumuotoinen opiskelu

15000 oppisopimusopiskelijaa

 

Työssäoppiminen matkailu- ja ravintotalouslinjoilla, koulutus tapahtuu valtion hotelleissa oppisopimuskoulutuksen tapaan.

 

 

 

Perjantai 11.10.02

 

 

Tutustuimme Suomen Suurlähetystöön

 

Esittelijänä toimi Marja-Leena Vuorenpää

 

Diplomaattisuhteiden kehitys Suomen ja Kreikan välillä

   - 20 diplomaattisuhteet solmittiin

   - 62 suurlähetystö perustettiin

   - 67-74 oli sotilas junttan  aikakausi

   - 75 kaupallinen toimisto perustettiin

   - 77 oma suurlähettiläs Kreikkaan

 

 

Lähetystövirkailijat: 4 virkailijaa suomesta

suurlähettiläät ovat n. 3 vuotta kohdepaikassaan


-tehtävät ovat poliittisia ja kauppapoliittisia

-konsuliaisat

-matkat, turismi

-passi kadonnut

-rahat hukkuneet

-konsulikyyti, (konsulaatissa ei ole rahaa, matkan maksaa joku omainen)

-hoitavat suomalaisen yhteisön asioita

 

Kaupallinen edustus

 

Neljällä Suomalaisella yhtiöllä on tytäryhtiö  Kreikassa esim.Nokialla ja Stora Ensolla

ja n. 200:lla muulla yrityksellä on maahantuoja tai edustus

Suomesta Kreikkaan tulevasta tuonnista muodostaa Nokian puhelimet 45 %

Suomalaisista rakentajista Tamroc-rakennusprojekti on mukana rakentamassa olympialaisia varten tarvittavia rakennelmia.

 

Kreikka on byrokraattinen valtio, jonne ei ole helppo tulla ulkopuolelta

 

Kreikan vienti Suomeen on 1/3 siitä mitä tuonti Suomesta on. Suomeen tuodaan hedelmiä, vihanneksia ja vaatteita.

 

Olympialaisien seurauksena odotetaan 3.8% talouden kasvua. Esikisat ovat vuonna 2003 ja sen jälkeiset olympiakisat vuonna 2004 edellyttävät paljon liikenteen- ja majoituskapasiteetin lisärakentamista.

 

Tietoja Kreikan yhteiskunnasta ja EU:n vaikutuksesta maan talouteen:

 

Kreikan BKT on kasvanut 30 %  EU varoista, harmaa talous on suuri, maassa on yksipuoluehallitus ja vuonna 2004 ovat seuraavat vaalit.

Valtakunta on jaettu lääneihin eli prefekteihin

 

Vero : Valtio kantaa verot ja kunnat saavat pienen osuuden

Verotus: minimi 5 %  ja maksimi 43 % , 15 % on keskiverto veroprosentti

n. 80 % :lla kreikkalaisista on omistusasunto.

 

Valtion kouluissa opiskelu on ilmaista, kouluruokaa ei ole, ei myöskään  terveyspalveluita ja oppikirjat ostaa jokainen itse.

 

Yleiset sairaalat puutteelliset

 

Naisten työssäkäynti 40 %, kunnallinen päivähoito heikkotuloisilla, valtion päiväkodit valtion töissä olevien lapsille ja yksityisiäkin päiväkoteja on.

 

Vanhusten hoito perinteisesti perheissä

 

Keskipalkka on 980 E eli n. puolet Suomen palkkatasosta

 

 

Uskonto tärkeä historiallisesti, valtio maksaa pappien palkat.


 

Suurlähettiläs Tapani Brotherus totesi, että ammatillinen osaaminen on Kreikan heikkous, johtuen hierarkiasta.

 

Työttömiä alle 10 % (Todellinen työttömien määrä on ainakin kaksinkertainen)

 

Bysantilainen perinne→ kaikkea ei pöydälle.

 

 

Tutustuminen Ateenan kulttuurinähtävyyksiin

 

Suurlähetystöstä jatkoimme kaupunkikierrokselle, ahtaille – tai leveimmille kaduille mutta yhtä kaikki toivottomaan liikenteeseen. Suurkaupungeissa metro on ainut oikea liikkumiseen soveltuva kulkuväline. Tosin joku kollegoista  pahoitteli, kun metrossa ei kysytty minne haluaa mennä.

Toisaalta kaupunkikierroksella bussi liikkui oikein sopivasti, ennätti katsoa mitä opas kulloinkin esitteli. Kaupunkikierros on aina paikallaan heti kun uuteen paikkaan tullaan. Sen jälkeen on vähän hahmottunut kaupungin yleiskuva. Mahdollisesti jää jo mieleen muutamia paikkoja, Omonia -, Sintagma-aukio ja stadion sekä Akropoliin kukkula. Tuliaisostoksia varten on painettu mieleen kauppakadut.

Meille kaupunkikierros sattui oikein hyvään saumaan ohjelmamuutoksesta johtuen.

Kiertoajelun jälkeen päädyimme Akropoliille. Akropoliin kukkula hohtavan valkoisine marmori monumentteineen on Ateenan tunnusmerkki. Akropoliin kallioilla on ollut asutusta n. 5000 vuoden ajan. Akropoliin merkittävimmät rakennukset ovat Parthenonin temppeli ja Erekhteion temppeli. Molemmat rakennukset sijoittuvat  Kreikan klassiselle kaudelle mutta ovat täysin erilaiset rakennukset tyylillisesti.

Parthenon (Neitsyen temppeli) oli pyhitetty Athenelle, viisauden ja oikeuden jumalattarelle.

Rakennus , jonka sanotaan olevan yksi maailman kauneimpia. Marmoriset pylväsrivit ympäröivät rakennusta kaikilta sivuiltaan. Pylväät ovat keskeltä hieman paksummat ja nojaavat aavistuksen sisään päin ja lattiapinta on kupera. Hämmästyttävää on, ettei temppelissä ole missään suoraa linjaa. Mittasuhteiltaan rakennus on äärimmäisen monumentaalinen mutta ei millään tavoin raskas.

Erekhteion temppeli, jossa on alun perin palvottu kolmea eri jumalaa Athenea, Poseidonia ja Erikhtoniosta. Temppeli sijaitsee paikalla, jossa käytiin kilpailu Athenen ja Poseidonin välillä. Pohjoisen sisäänkäynnin lähellä on vieläkin kivi, jossa näkyy Poseidonin atraimen jälkiä. Erikhtonios oli puoliksi ihminen, puoliksi käärme ja yksi Ateenan kuninkaista. Erekhteijonian temppeliä pidetään hänen hautamuistomerkkinään. Hänet liitetään Poseidoniin ja heitä palvotaan kaksipersoonaisena jumaluutena. Erekhteijonin tunnetuin osa ovat kuitenkin Karyatidien hallin patsasrivi, jossa kuusi ylvästä, kaunista naishahmoa kannattelee kattoa.

Tässä oli hieman valotusta Ateena legendaariseen, tarunhohtoiseen historiaan. Ateenaa voidaan syystä sanoa länsimaisen sivistyksen kehdoksi.

Kulttuurikierroksen ja Akropoliilla kävelyn jälkeen kaikki olivat jo vähän väsyneitä kun menimme lounaalle. Meille oli onnistuttu löytämään oikein mukava paikka, jossa voi syödä ruhtinaallisen aterian pitkän kaavan mukaan mikäli tilaus osuu kohdalleen. Juomat talo oli valinnut niin kuin yleinen käytäntö on. Täällä paikallinen Keski-Kreikan viinialueen punaviini nimeltään Hatzimichalis Erythros oli niin onnistunut valinta, että sen viinin maku ei peittänyt hyvän ruoan makunautintoja pienimmässäkään määrin.

Kiitokset tässä ruokien tilaajille. Ruoat olivat kaikki varsin onnistuneita, jäi mielikuva, että kukin ruoka oli juuri ko. paikan erikoisuus.

Klo 16.00-18.50 AOO:n hallituksen kokous.


Lauantai 12.10

 

Päivä oli vapaa erilaisille ryhmäkeskusteluille ja ostoskierroksille. Osa meistä kävi Pireuksessa katsomassa merta ja satamaa. Jotkut viettivät aikaa basaareissa, toiset kauppakujilla. Säiden puolesta matka oli aivan loistava, kaunista, kirkasta ja lämpötila lähellä 30 astetta.  Lauantaina oli ensimmäinen sateinen päivä. Vettä tuli ajoittain oikein kaatamalla, mutta vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Ostosten tekoa sade ei haitannut.

 

 

Sunnuntai 13.10

 

AOO:n hallituksen kokous 9.00-11.20, jonka jälkeen oli huoneen luovutus ja lähtö lentokentälle klo 12.15. Lento Helsinkiin oli taas Amsterdamin kautta ja Helsinki – Vantaan kentälle saavuimme klo 22.25.

 

 

Muistion laativat Timo Lehtinen ja Jaakko Luukkonen