Opetusalan Ammattijärjestö

Järjestöyksikkö

 

Pasi Pesonen

Järjestöjohtaja OrganisationsdirektörOrganisation Directorpuh. 020 748 9655040 593 4378

Hanna Hirvonen

Johdon sihteeri Ledningens sekreterareExecutive Secretarypuh. 020 748 9684

Jenni Arnkil

Järjestöpäällikkö
Organisationschef
Organisation Manager
puh. 020 748 9657

Kirsti Hietaranta

Järjestöasiamies 
Organisationsombudsman
Organisation Officer
puh. 020 748 9653

Paula Iiskola

ToimistosihteeriByråsekreterareOffice Secretarypuh. 020 748 9668

Julia Petäjä

Opiskelija-asiamies StuderandeombudsmanTeacher Student Advisorpuh. 020 748 9656

Kaj Raiskio

Järjestöasiamies OrganisationsombudsmanOrganisation Officerpuh. 020 748 9689

Pekka Silkosuo

Järjestöasiamies OrganisationsombudsmanOrganisation Officerpuh. 020 748 9682

Riitta Silvonen

Järjestöasiamies OrganisationsombudsmanOrganisation Officerpuh. 020 748 9629

 

oaj/tulostusnakyma