Opetusalan Ammattijärjestö

Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n vaalipiiri

Valförbundet för Åboland samt privatskolorna i Björneborg och Tammerfors


Madeleine Karlsson
speciallärare
Dalsbruks skola
Kotipaikkakunta: Kimitoöns kommun
Työpaikkakunta: Kimitoöns kommun

"Medvetenhet,engagemang:Tillsammans höjer vi lärarnas status!"Jag vill engagera mig i frågor som synliggör lärarnas arbetsbild.Medvetenhet om rättigheter och skyldigheter höjer vår yrkesstolthet.Uppskattning ger status."Facket" det är vi,som tillsammans formar bilden av läraryrket.

 
 

Östnyländskt samarbete


Sebastian Lindqvist
Biträdande rektor
Strömborgska skolan, Borgå
Kotipaikkakunta: Borgå
Työpaikkakunta: Borgå

Jag har 12 års erfarenhet av fackligt arbete lokalt, även inom OAJ-L, och är innevarande period fullmäktigeledamot i FSL. Lärararbetet blir hela tiden mer utmanande och nya arbetsuppgifter tillförs. Dessa uppgifter bör ersättas. För övrigt gäller "lika lön för lika arbete".

 
 

Vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat


Martin Ahlskog
Lektor i gymnastik
Sursik skola
Kotipaikkakunta: Kronoby
Työpaikkakunta: Pedersöre

Jag vill jobba för att utveckla den finländska skolan i allmänhet och lärarnas löne- och arbetstidssystem i synnerhet. Alla arbetsuppgifter som lärarna har bör beaktas i lönesättningen.

 
 

Vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat


Inger Damlin
Biträdande rektor/spec.lärare
Borgareatans skola/ Vasa stad
Kotipaikkakunta: Vörå
Työpaikkakunta: Vasa
http://www.fsl.fi/blogg-mainmenu/lararbloggen/itemlist/user/76-ingerdamlin

Utbildningspolitik engagerar. Jag har bred erfarenhet från FSL. Under den senaste perioden har ja varit fullmäktigeledamot i OAJ ,suppleant i KOPO. Lärarna har ett viktigt uppdrag och behöver mod för att ta sig an framtiden, se möjligheter trots knappa resurser.

 
 

Vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat


Joakim Häggström
Lektor i matematik och fysik samt biträdande rektor
Gymnasiet Svenska normallyceum
Kotipaikkakunta: Helsingfors
Työpaikkakunta: Helsingfors

Jag är ordförande i Helsingfors svenska lärarförening, FSL fullmäktige- och styrelsemedlem samt styrelsemedlem i regionföreningen OAJ-Huvudstadsområdet. Allt arbete bör synas i lönesättningen. Lärarna bör ha tid att utföra sitt arbete i en bra arbetsmiljö.

 
 

Vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat


Kimmo Mattsson
Specialyrkeslärare
Ålands Yrkesgymnasium
Kotipaikkakunta: Jomala
Työpaikkakunta: Mariehamn 
 

Vaaliliittojen ulkopuoliset ehdokkaat


Ulf-Johan Sunabacka
Klasslärare
Bemböle skola
Kotipaikkakunta: Grankulla
Työpaikkakunta: Esbo

Lönepolitik och arbetsförhållanden

 


 
oaj/tulostusnakyma