Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ-YSI Varsinais-Suomen vaalipiiri

OAJ Varsinais-Suomi Turku -vaaliliitto


Ritva Aarras-Saari
luokanopettaja
Turun normaalikoulu
Kotipaikkakunta: Turku
Työpaikkakunta: Turku
raarras@luukku.com

Haluan vaikuttaa kaikkien opettajien palkkaukseen ja koulutuspoliittisiin päätöksiin. Työympäristön viihtyvyys ja terveellisys on ensiarvoisen tärkeä! Lomautukset, leikkaukset ja säästöt syövät Suomen menestystä! Koulutus ja opettajat ovat Suomen menestystekijöitä!

  

OAJ Varsinais-Suomi Turku -vaaliliitto


Tero Koskinen
Lehtori
Turun klassillinen lukio
Kotipaikkakunta: Turku
Työpaikkakunta: Turku

44-vuotias lukion matemaattisten aineiden lehtori. Olen työskennellyt maakunnassa sekä Turussa. Kokemusta yläkoulusta ja apulaisrehtorin tehtävistä. Toimin lukiokoulutuksen luottamusmiehenä. Tavoitteena edustaa koko maakuntaa, kaikkia opettajia ja antaa työpanokseni yhteisen työmme hyväksi.

  

OAJ Varsinais-Suomen maakunnan vaaliliitto


Merja Alitalo
Kotitalouden lehtori
Piispanlähteen koulu
Kotipaikkakunta: Kaarina
Työpaikkakunta: Kaarina

Kaarinalainen aineenopettaja, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, opettajien luottamusmies ja henkilöstön edustaja sivistyslautakunnassa. "Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja sen mukanaan tuomissa haasteissa on tärkeää huolehtia työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä."

  

OAJ Varsinais-Suomen maakunnan vaaliliitto


Päivi Juntti
Erityisluokanopettaja
Friisilän koulu
Kotipaikkakunta: Turku
Työpaikkakunta: Raisio

Opetuksen ammattilaisten yhteistyö lisää kaikkien jaksamista! Erityisluokanopettaja, luokanopettaja, KM Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n puh.joht. OAJ:n pedagogisen toimikunnan jäsen

  

OAJ Varsinais-Suomen maakunnan vaaliliitto


Marita Savonmäki
Luokanopettaja
Paimion kaupunki/Hanhijoen koulu
Kotipaikkakunta: Salo
Työpaikkakunta: Paimio
https://www.facebook.com/peimarinopettajat

Olen toiminut usean vuoden ajan paikallis- ja alue- sekä valtakunnan tason luottamustehtävissä. Tietämykseni yhteisten asioidemme hoidosta on laaja. Kokemukseni valtuutettuna, piirisihteerinä, alue- ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajana sekä ts-valtuutettuna ovat käytettävissäsi.

  

OAJ Varsinais-Suomen maakunnan vaaliliitto


Jorma Uoti
Luokanopettaja
Raision koulutoimi
Kotipaikkakunta: Raisio
Työpaikkakunta: Raisio

Olen toiminut kaksi kautta OAJ:n valtuutettuna ja haluaisin myös alkavalla kaudella tehdä työtä valtakunnan tasolla opettajien edunvalvonnan eteen. Pitkäaikainen kokemus luottamusmiehenä, ja viimeiset kaksi vuotta alueasiamiehenä, auttavat ymmärtämään yhteisen opettajuuden merkityksen.

  

OAJ Varsinais-Suomen maakunnan vaaliliitto
 

Riina Virtanen
saksan ja ruotsin kielen lehtori
Armfeltin koulu
Kotipaikkakunta: Lieto
Työpaikkakunta: Salo

Sekä luokan- että aineenopettajia tarvitaan. Palkkausjärjestelmää tulee kehittää tasa-arvoisemmaksi. Opettajan perustehtävää on kirkastettava ja kaikesta tehdystä työstä tulee saada korvaus. Opettajien lomauttaminen ei voi olla ratkaisu kuntatalouden pelastamiseksi.

 


 
oaj/tulostusnakyma