Undervisningssektorns Fackorganisation

Småbarnspedagogik och förskola

Barnträdgårdslärare

En barnträdgårdslärare arbetar med undervisning och fostran i daghem för barn i åldern 1-6 år.

Barnträdgårdslärare avlägger en pedagogie kandidatexamen som är en lägre högskoleexamen. Inriktningsalternativet är barnpedagogik och i utbildningen ingår studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Många studerande väljer att avlägga en pedagogie magisterexamen som är en högre högskolexamen.

Även en socionomexamen från yrkeshögskola ger behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare. Studier om minst 60 studiepoäng med inriktning på barnpedagogik och socialpedagogik bör ingå i examen.

Barnträdgårdslärare med universitetsutbildning kan bli specialbarnträdgårdslärare genom att avlägga studier för speciallärare.

Förskollärare

En barnträdgårdslärare med universitetsutbildning får arbeta som lärare i förskolan. Förskoleundervisning för 6-åringar ges både i daghem och i grundskolor året innan grundskolan börjar. Största delen av förskollärarna är barnträdgårdslärare, men också den som har avlagt klasslärarexamen kan arbeta som lärare i förskolan. En socionomexamen från yrkeshögskola ger inte behörighet att ge förskoleundervisning.

Speciallärarna i förskolan är vanligen specialbarnträdgårdslärare, det vill säga personer som har barnträdgårdslärarutbildning och som dessutom har avlagt studier för speciallärare. Också speciallärare inom den grundläggande utbildningen kan arbeta som speciallärare i förskolan.

null