Undervisningssektorns Fackorganisation

Yrkesutbildning

Lärare i yrkesinriktade studier

Den som vill bli lärare i yrkesinriktade studier måste i regel först ha avlagt lämplig högre eller lägre högskoleexamen. Kravet på utbildningsnivån varierar mellan olika utbildningsområden. Undantagsvis kan även utbildningsanordnaren bestämma vilken examen eller utbildning som krävs om det gäller högsta examen eller utbildning inom en bransch som motsvarar undervisningsuppgiften.
 
Alla lärare i yrkesinriktade studier måste ha minst tre års arbetserfarenhet inom den aktuella branschen innan man kan söka till lärarutbildningen som omfattar pedagogiska studier för lärare. De pedagogiska studierna kan avläggas antingen före man börjar arbeta som lärare eller som flerformsstudier vid sidan av lärararbetet.

Lärare i gemensamma studier
Gemensamma studier inom yrkesutbildningen är exempelvis det andra inhemska språket, främmande språk och matematisk-naturvetenskapliga studier. Lärare i gemensamma studier avlägger först högre högskoleexamen i vilken ingår grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier i ett undervisningsämne och grund- och ämnesstudier i andra undervisningsämnen.

De pedagogiska studierna för lärare avläggs vid universitet eller vid yrkespedagogisk lärarhögskola.

Speciallärare
Lärare i yrkesinriktade eller gemensamma studier kan söka till studier för speciallärare. Utbildningen omfattar 60 sp och ordnas vid de yrkespedagogiska lärarhögskolorna.

Studiehandledare
Lärare i yrkesinriktade eller gemensamma studier kan söka till studier för studiehandledare. Utbildningen omfattar 60 sp och ordnas vid yrkespedagogiska lärarhögskolor. Utbildningen ger behörighet att arbeta som studiehandledare både inom yrkesutbildningen och i gymnasiet samt som elevhandledare i grundskolan.
 
null