Undervisningssektorns Fackorganisation

Högskoleutbildning

Universitet
Vid universiteten arbetar bland andra lektorer, universitetslektorer och överassistenter med undervisning och forskning vid universiteten. Vanligen har dessa avlagt lämplig licentiat- eller doktorsexamen. För uppgifterna förutsätts inte pedagogiska studier för lärare men det blir allt vanligare att avlägga dessa studier.
 
Yrkeshögskola
Vid yrkeshögskolor arbetar överlärare och lektorer. En överlärare har lämplig licentiat- eller doktorsexamen. En lektor har lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen. Härtill kommer pedagogiska studier för lärare. Ifall det hör till överlärarens eller lektorns arbetsuppgifter att undervisa i yrkesstudier krävs även minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar branschen.
 
null