Undervisningssektorns Fackorganisation

Vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Yrkesutbildning för vuxna
Den yrkesinriktade vuxenutbildningen grundar sig på systemet med fristående examina och utgår först och främst från arbetslivet.
Yrkeslärarnas behörighet regleras genom förordning. I regel har lärarna inom vuxenutbildningen även avlagt examensmästarutbildning som omfattar 25 sp och utgår från Utbildningsstyrelsens utbildningsprogram.
 
Fritt bildningsarbete
Fritt bildningsarbete omfattar medborgarinstitut, folkhögskolor, idrottutbildningscenter, sommaruniversitet och studiecentraler. Fritt bildningsarbete leder inte till examen.
Behörighetskraven för lärare inom fritt bildningsarbete framgår av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Behörig lärare inom fritt bildningsarbete är den som har lämplig högskoleexamen samt minst 60 studiepoäng (35 sv) pedagogiska studier för lärare.
null