Undervisningssektorns Fackorganisation

Intressebevakning

Som medlem i OAJ får du råd och hjälp i anställningsfrågor. I första hand ska du vända dig till den lokala förtroendemannen men också personalen vid kansliet i Helsingfors står till din tjänst.

Mångsidiga intressebevakningstjänster
 
  • Förtroendemännen känner bäst till de lokala förhållandena. Förtroendemannen är förtrogen med bestämmelserna, avtalen och förhållandena på arbetsplatsen. OAJ utbildar alla förtroendmän.
  • Vid kansliet i Östra Böle i Helsingfors arbetar arbetsmarknadsombudsmän, sakkunniga och jurister som kan hjälpa i lönefrågor, juridiska frågor och i utbildningspolitiska ärenden.
  • På våra medlemssidor finns digert material som har utarbetats med tanke på medlemmarna.
Problem avhjälps ofta lokalt
 
Lärarombuden eller arbetsplatsombuden, förtroendemännen och föreningsordförandena hjälper dig på ort och ställe. De flesta frågor eller problem löser sig när du vänder dig till dem. Kontaktuppgifterna borde finnas på arbetsplatsens anslagstavla, i lokalföreningens information och på medlemssidorna.

När ska jag ta kontakt med kansliet?

OAJ:s intressebevakningsavdelning betjänar medlemmarna i frågor som inte har avklarats på lokal nivå. Ibland kan det vara på plats att rådgöra med arbetsmarknadsombudsmännen vid kansliet även efter att ha behandlat frågan med en förtroendeman. I rättsliga frågor kan det också uppstå situationer där det är skäl att i första hand vända sig till juristerna vid OAJ.

OAJ:s medlemmar omfattas av en rättskyddsförsäkring som hänför sig till lärarens arbete. Om det uppstår behov av att eventuellt använda rättsskyddsförsäkringen, ska man alltid först kontakta OAJ och juristerna som reder ut hur man bäst går vidare i ärendet.

 
null