Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

JUKOn veturi vaihtui – Maria Löfgren haluaa olla osallistava johtaja

JUKOn uusi toiminnanjohtaja Maria Löfgren aikoo hakea lisää aitoja yhteistyötilanteita – niin työyhteisössä kuin neuvottelupöydissäkin.
Nyt on palkankorotusten aika! Maria Löfgren sanoo.
 
Kokenut työelämän tuntija aloitti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtajana syyskuun alussa. Pitkäaikainen neuvottelujohtaja Risto Kangas jää päivätöistä pois syyskuun aikana.
 
Toimenkuva on uusi. Löfgren hoitaa paitsi neuvottelutoimintaa, johtaa toimiston henkilöstöä ja asiantuntijoita sekä ryhtyy nostamaan järjestön profiilia.
 
– JUKO on verrattain iso organisaatio, joka edustaa ja neuvottelee noin 200 000 korkeakoulutetun työ- ja virkaehdoista. JUKOn nostaminen sille kuuluvalle paikalla on yksi osa tehtävää, Löfgren sanoo.
 
Yhteistyötä ja toisintekemistä
 
Löfgren tuo JUKOon 21 vuotta kokemusta työmarkkinatoiminnasta niin liitto- kuin keskusjärjestötasolta. Asiat ovat hänelle tuttuja, samoin toimijat. Hän haluaa jäsenjärjestöjen kokevan, että JUKOsta on hyötyä heidän jäsenilleen.
 
– Uskon, että pystyn lisäämään vuorovaikutteista yhteisen ratkaisun hakemista eri alueilla eri tahojen kanssa. Ulkopuolelta tulevana minun on helppo miettiä, voidaanko joitakin asioita tehdä toisin. Tykkään kyseenalaistaa, Löfgren selvittää.
 
Hän pitää osallistavasta johtamisesta. Se tarkoittaa Löfgrenin sanoin sekä mahdollisuutta tulla kuulluksi että velvollisuutta esittää perusteltuja vaihtoehtoja. Tämä koskee niin jäsenjärjestöjä kuin asiantuntijoita.
 
– Näen JUKOn muutokseen luotsaavana isona järjestönä. Muutosta pitää tulla myös julkiselle sektorille, ja JUKO voi olla siihen omalta osaltaan vaikuttamassa. Tämä on mielestäni tosi iso mahdollisuus.
 
Synergiaa palkkaneuvotteluihin
 
Löfgren haluaisi syventää yhteistyötä yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN:n kanssa. Hänen mielestään olisi tärkeää, että yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminta tähyäisivät samaan suuntaan, koska lähes kaikilla Akavan liitoilla on jäseniä sekä yksityisellä että julkisella puolella.
 
Lisäksi Löfgren hakisi lisää aitoja yhteistyötilanteita ja synergiaa – myös siinä, kun jatkossa työ- ja virkaehtosopimuksia ja palkankorotuksia neuvotellaan alakohtaisesti.
 
– Tarvitaan enemmän keskustelua ja enemmän yhteistä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa koordinaatiota. Olen valmis tekemään sen eteen paljon työtä.
 
Ja vielä: Löfgren ei näe myöskään työ- ja virkaehtosopimusmaailmaa ja paikallista sopimista toisilleen vastakkaisina. Hän uskoo paikallisen sopimisen lisääntyvän väkisin sitä kautta, kun työntekijät haluavat enemmän yksilöllisiä mahdollisuuksia tehdä töitä.
 
– Minusta paikallista sopimista kannattaa lisätä niin, että työ- ja virkaehtosopimukset luovat raamin, jonka kautta paikallista sopimista saadaan lisättyä. 
 
Talkoot loppuvat tähän
 
Löfgren pääsee istumaan saman tien syksyn neuvottelupöytiin. Hänen mielestään palkansaajien talkoot Suomen kilpailukyvyn eteen ovat ohi tällä erää, ja tilalle on saatava palkankorotuksia.
 
– Lomarahaleikkaukset julkisella sektorilla syövät ihmisten ostovoimaa. Nyt pitää olla mahdollista liikkua toiseen suuntaan. Se ei tuhoa Suomen kasvukehitystä, Löfgren sanoo. 
 
Luvuista hän vaikenee vielä. 
 
– Neuvotteluissa kokonaisuus ratkaisee. On myös mahdollista, että sopivaa kokonaisuutta haetaan palkankorotusten ohessa jollakin muulla työehtoihin liittyvällä asialla. Katsotaan ensin vientialoilla syntyvät ratkaisut, ja ruvetaan sitten peilaamaan, mitä ne tarkoittavat julkisella sektorilla. On selvää, että sivuillekin vilkuillaan, Löfgren lisää.
 
Aikaa on, sillä julkisella sektorilla sopimukset ovat katkolla vasta ensi vuoden puolella.
 
Maria Löfgren
  • Aloitti JUKOn toiminnanjohtajana 1. syyskuuta. Toimi aiemmin Akavan työelämäasioiden johtajana, Akavan lakimiehenä ja Ekonomiliiton työsuhdelakimiehenä.
  • Koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti
  • Harrastaa juoksemista ja vapaan tyylin hiihtoa. Perheeseen kuuluvat teinikäiset tytär ja poika.
  • Twitterissä @marialofg
 
Teksti: Eija Kallioniemi
Kuva: Nina Karlsson
 
null