Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Sisäilmaongelmat kuriin vuoteen 2028 mennessä

OAJ on tyytyväinen siitä, että asiaan suhtaudutaan viimein vakavasti ja toteutuksessa tullaan kuulemaan myös opetusalan järjestöjä. Ongelmana on kuitenkin se, että ministeriöstä ei heru rahoitusta kuntien avuksi.
Vuoteen 2028 mennessä oppilaitokset, päiväkodit, hoitolaitokset ja muut julkiset rakennukset ovat terveellisiä käyttää ja sisäilmasta kärsivien hoito on kunnossa. Näin lupasi asuntoministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) tiistaina 28. marraskuuta esitellessään eduskunnalle hallituksen suunnitelman rakennusten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.
 
OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio on tyytyväinen siihen, että sisäilmaongelmiin aletaan suhtautua viimeinkin vakavasti.
 
Muutosta tarvitaan: OAJ julkaisi lokakuussa Turun yliopiston kanssa tutkimuksen, jonka mukaan lähes 5 000 vastaajasta 85 prosenttia ilmoitti, että omalla työpaikalla on sisäilmaongelma. Noin 40 prosentille vastaajista on aiheutunut terveydellistä haittaa sisäilmatekijöistä. Eniten haittoja on 1960–1980-lukujen rakennuksissa työskentelevillä. Tutustu tuloksiin täällä.
 
Kuntia autettava
 
Länsikallio huomauttaa, että ongelmia ei saa kuitenkaan jättää kuntien harteille. Samaa mieltä olivat useat kansanedustajat, jotka vaativat kunnille rahoitusta sisäilmaongelmien ratkaisuun. Ensi vuoden budjetissa ei kuitenkaan ole määrärahoja rakennusten kunnon selvittämiseen, korjaamiseen ja uudisrakentamiseen.
 
– OAJ:n näkökulmasta korjausliike vaatisi pitkäkestoisen valtakunnallisen ohjelman, jota valtio rahoittaisi vuosittain kymmenen vuoden ajan.
 
Länsikallio huomauttaa, että Tiilikaisen puheista jäi puuttumaan myös maininta rakentamisen vastuiden kehittämisestä.
 
– Rakennusalan toimintatapojen ja suunnittelun pitää muuttua, että emme toista samoja virheitä.
 
Nämä tarvitaan!
 
OAJ aikoo tuoda tulevissa keskusteluissa esille omat 9 ehdotustaan sisäilmaongelmien korjaamiseksi.
 
1. Määräaika ja avustus rakennusten kunnon selvittämiseen. Sisäilmaongelmat ovat niin vakavia ja mittavia, että rakennusten kunnon selvittämiseen tarvitaan pätevän asiantuntijan lisäksi myös määräaika. Vuosina 2018–2019 tulisi selvittää kaikkien käytössä olevien sisäilmaongelmaisten päiväkoti- ja koulurakennusten kunto. Avustuksia ja asiantuntijatukea tarvitaan myös laajan kuntotutkimuksen tulosten perusteella tehtävään peruskorjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 
2. Väistötilaohjelma kriisitilanteisiin. Asiantuntijatukea ja avustuksia tarvitaan väistötiloiksi soveltuvien rakennusten selvittämiseen ja kevytrakenteisten koulujen, päiväkotien sekä uuden sukupolven tyyppikoulujen käyttöönottoon.
 
3. Tuki huonokuntoisten rakennusten purkamiseen. Huonokuntoisten rakennusten osakorjaukset eivät riitä parantamaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten olosuhteita. Tarvitaan rohkeita purku- ja uudelleenrakentamispäätöksiä.
 
4. Rahoitus uudisrakentamiseen ja yhteishankintayksiköinen perustaminen uusien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten hankkimiseksi. Myös suunnitteluun tarvitaan erillinen rahoitus. Rahoitus pitää suunnata kunnille ja muille opetuksen ja kasvatuksen järjestäjille.
 
5. Laatukriteerit ja niiden valvontamenettely päiväkoti- ja koulurakennusten suunnitteluun, hankintaan, rakentamiseen ja ylläpitoon.
  • Julkisen rakentamisen hankintakriteerit ja työn tilaajan vastuiden määrittely.
  • Julkisen rakentamisen laadun sekä vastuiden määrittely kilpailutuksessa ja rakentamisvaiheessa. Laiminlyönneistä pitää seurata sanktioita.
  • Ohjeiden ja perehdytyksen antaminen kiinteistön käyttöönotossa. Kiinteistön ylläpitoon liittyvän reklamaatiojärjestelmän ja viestinnän kehittäminen.
  • Riittävän ilmanvaihdon ylläpitäminen päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennuksissa yö- ja viikonloppuaikaan.
 
6. Rakennusvalvonnan tehostaminen laajentamalla keinovalikoimaa, jolla sisäilmaongelmiin voidaan puuttua. Todettujen puutteiden ja laiminlyöntien pitää johtaa nopeasti riittävän suuruisiin sakkoihin ja laiminlyöntimaksuihin, joilla saadaan aikaan toivottu muutos rakentamisen laadussa.
 
7. Lakimuutoksia terveydenhuollon tekemiin terveysriskien arviointeihin. Terveyshaitat pitää selvittää ja arvioida kuukauden kuluessa sisäilmaoireilun esille tulosta.
 
  • Lisäys terveydenhuoltolakiin 1326/2010 16–17 §:ien 1 mom koskien koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurantaa. Lisäksi terveydenhuoltolakia pitää laajentaa koskemaan varhaiskasvatusta samalla tavalla kuin se koskee muuta koulutusalaa.
  • Lisäys työterveyshuoltolakiin 1383/1001 12 § 1 mom koskien työterveyshuollon työn ja työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämistä ja arviointia.
 
8. Lainsäädännön ja toimintatapojen muutoksia sisäilmasta johtuvien sairauksien hyväksymiseksi niin, että sairastuneiden sosiaaliturva ja lasten oikeus opetukseen toteutuvat.
 
9. Työntekijän oikeusturvaa pitää laajentaa siten, että se sisältää työpaikkakyvyttömyyden. Työpaikkakyvyttömyys pitää määritellä laissa.
 
Teksti: Johanna Äijälä
Kuva: 123rf
null