Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Aktiivimalli kuumottaa opettajia – 10 vastausta kysymyksiin

Työttömien työnhakijoiden aktiivimalli huolettaa OAJ:n jäseniä. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti vastaa kipeimpiin kysymyksiin.
1. Koskeeko aktiivimalli myös opettajia?
 
Aktiivimalli koskee kaikkia työttömyysetuuden saajia eli myös opettajia. Malli koskee myös niin sanotussa eläkeputkessa eli ansiopäivärahan lisäpäivillä olevia henkilöitä.
 
2. Mitä tapahtuu, jos opetustyötä ei ole tarjolla?
 
Aktiivimalli ei ole ammattikohtainen. Työtuntiehdon voi täyttää paitsi oman alan työllä, myös muiden ammattialojen työssä työskentelemällä, ja myös yritystoiminnalla.
 
3. Miten käy esimerkiksi kesäkaudella työttömänä oleville opettajille?
 
Jos kesäkauden työttömyys kestää vähemmän kuin 65 työttömyysetuuden maksupäivää, malli ei ehdi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään.
 
Työttömyysjakson pituus vaikuttaa siihen, voiko työttömyysetuus alentua. Jos työttömyys kestää yli 65 työttömyysetuuden maksupäivää, näiden maksupäivien aktiivisuus vaikuttaa etuuden määrään 66. maksupäivästä alkaen.
 
4. Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos jää kesällä työttömäksi?
 
Työttömyyden odotettu kesto ja varmuus tai epävarmuus uuden työn alkamisajankohdasta vaikuttavat siihen, voiko esimerkiksi kesäkuussa alkanut työttömyys kestää yli 65 työttömyysetuuden maksupäivää. Näiden 65 ensimmäisen työttömyysetuuden maksupäivän aktiivisuus tai sen puute vaikuttaa näet työttömyyspäivärahan määrään 66. maksupäivästä alkaen.
 
5. Mitä aktiivisuus käytännössä vaatii?
 
Säilyttääkseen työttömyysetuutensa ennallaan työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivää kestävän tarkastelujakson aikana joko tehtävä yhteensä vähintään 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta tai oltava yhteensä vähintään viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.
 
6. Mitä ovat työllistymistä edistävät palvelut?
 
Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan yhdessä TE-toimiston kanssa. Näitä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.
 
7. Miten opettajan sijaisuudet vaikuttavat aktiivisuuteen?
 
Opettajan sijaisuuksia tekevän on hyvä muistaa, että opetustyössä oppilaitoksessa riittää, että 65 maksupäivän jakson aikana kertyy opetustyötä yhteensä vähintään 8 tuntia.
 
8. Kuka aktiivisuutta mittaa?
 
Aktiivisuutta seuraa ja arvioi työttömyysetuuden maksaja, eli Kela työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta tai työttömyyskassa ansiosidonnainen päivärahan kohdalla.
 
9. Mitä jos ei yrityksistä huolimatta löydä työtä tai pääse TE-toimiston palveluihin tarkastelujakson aikana?
 
Tällöin työttömyysetuus pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden ajaksi. TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina palvelutarpeen mukaisesti, eikä aktiivimallia koskeva laki tuo muutosta tähän. Tavoitteena on edistää myös omatoimista työnhakua.
 
10. Voiko työttömyysetuus leikkautua joka jaksolla lisää?
 
Työttömyysetuus ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta. Tämän jälkeen työttömyysetuus joko pysyy samana tai nousee ennalleen normaalille tasolle seuraavilla tarkastelujaksoilla, riippuen siitä, täyttyykö aktiivisuus.
 
 
Omavastuuaika lyhenee
 
  • Aktiivimallissa työttömän työnhakijan työttömyysetuus pienenee seuraavan 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia, ellei hän ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä.
  • Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Samalla työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen.
  • Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka työttömyyspäivärahaa saadessaan saa samaan aikaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, työskentelee omais- tai perhehoitajana tai on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa eläkeyhtiön päätöstä hakemukseen.
  • Lakimuutos työttömien työnhakijoiden aktivoinnista tuli voimaan vuoden alussa.
 
Lue lisää aktiivimallista:
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: 123RF
 
null