Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Yksityisen opetusalan sopu tyydyttää

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää sovittelussa syntynyttä yksityisen opetusalan sopua tyydyttävänä. Ratkaisu on selvästi yleiskorotuspainotteinen.
Työntekijäjärjestöt OAJ, JHL ja Jyty sekä Sivistystyönantajat hyväksyivät sovittelija Jukka Ahtelan tänään jättämän sovintoesityksen yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työriitaan. Näin maanantaina 5.3. alkaviksi ilmoitetut oppilaitoslakot peruuntuvat.
 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää sovittelussa syntynyttä sopua tyydyttävänä. Työriidan taustalla olivat työntekijäliittojen ja työnantajan näkemyserot palkankorotusten suuruudesta ja sopimusten tekstikysymyksistä eli työehdoista.
 
- Ratkaisu on selvästi yleiskorotuspainotteinen ja se on tasoltaan hyväksyttävissä. Työehtojen muutostarpeiden arviointia jatketaan sopimuskaudella työryhmissä eli työnantajan esittämät tuntuvat heikennykset torjuttiin, Luukkainen toteaa.
 
- Lisäksi saimme tarkennuksia, jotka auttavat ammatillisen koulutuksen reformin käytännön järjestelyissä. Ammatillisten opettajien vuosityöaikaa ei tässä yhteydessä vielä kuitenkaan ratkaistu.
 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat enemmän kuin yleiskorotus. Myös työelämän laadullisia kysymyksiä edistettiin. Sovintoesitys tuo adoptiovanhemmille oikeuden palkalliseen 72 päivän vanhempainvapaaseen.
null