Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ kannattaa kielivarannon vahvistamista

OAJ kannattaa kieltenopiskelun varhentamista ja vahvistamista kaikilla koulutusasteilla sekä tuntikehyksen laajentamista varhennetun kielenopiskelun toteuttamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä antamassaan lausunnossa OAJ vaatii opetuksen resurssien on vahvistamista ja riittävien resurssien varaamista opettajien täydennyskoulutukseen. Toimenpide-ehdotukset on otettava huomioon myös opettajan- ja lastentarhanopettajakoulutuksessa.
Selvityksessä esitellään Suomen kielivarannon tasoa ja tilaa.
null