Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Liityntäpöytäkirja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen

OAJ ja Hyvinvointialojen liitto ovat päivittäneet liityntäpöytäkirjansa. Neuvottelut saatiin päätökseen tänään, ja OAJ:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen saman tien.
Liityntäpöytäkirja koskee Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien palveluksessa olevia yksityisissä päiväkodeissa työskenteleviä, kelpoisuusehdot täyttäviä päiväkodin joh­tajia, erityislastentarhanopettajia ja lastentarhanopettajia.
 
Jatkossa säännöllisestä viikkotyöajasta on varattava noin 13 prosenttia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Päiväkodin johtaja ja lastentarhanopettaja tekevät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä pääosin itsenäisesti.
 
Työaikamääräyksiin parannuksia
 
Osa työajasta voidaan tehdä esimiehen tarkempien ohjeiden mukaan myös työpaikan ulkopuolella. Osa suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtävistä voidaan tehdä tiimi- ja asiantuntijanayhteistyönä, jos se päiväkodissa katsotaan tarpeelliseksi. Muutos tulee voimaan 1.5.2018.
 
- Työaikaa koskevaan määräykseen on tehty huomattavia parannuksia. Työajasta tulee käyttää kulloinkin riittävä aika vanhempainiltoihin, vanhempien tapaamisiin, toiminnan yhteiseen suunnitteluun, toiminnan muuhun suunnitteluun ja valmisteluun sekä kotikäynteihin. Näihin tehtäviin tarvittava aika ei saa vähentää varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin varattavaa aikaa, työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson kertoo.
 
Lapsiryhmien opetukseen ja kasvatukseen osallistuvalla päiväkodin johta­jalla tulee työajan käytön suunnittelussa huomioida päiväkodin johtamiseen ja esimiestyöhön tarvittava aika.
 
Vapaapäivien ansainta ennallaan
 
Kelpoisuusehdot täyttävälle päiväkodin johtajan, lastentarhanopettajan tai erityislastentarhanopettajan tehtävissä toimivalle, jonka vuosilomaoikeus ei ylitä työehtosopimuksen mukaista vuosilomaoikeutta, annetaan vuosittain yksi ylimääräinen vapaapäivä kutakin sellaista kahta lomanmääräytymiskuu­kautta kohti, johon sisältyy vähintään 14 työssäolo- tai vuosilomapäivää. Yli­määräisiä vapaapäiviä annetaan kuitenkin enintään viisi vuosittain.
 
- Ylimääräisiä vapaapäiviä koskevaa tekstiä on selkeytetty, mutta vapaapäivien ansainta on pysynyt samana. Yhden vapaapäivän saa kahdesta täydestä lomanmääräytymiskuukaudesta kuten aikaisemminkin, Johansson sanoo.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
null