Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lakiluonnos lupaa lisää laatua varhaiskasvatukseen

OAJ:n mielestä valmisteilla oleva varhaiskasvatuslain uudistus edistäälakiin kirjattujen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista, ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä. 
Keskeisin varhaiskasvatuksen laatua edistävä uudistus on OAJ:n mielestä päiväkotien henkilöstön osaamis- ja koulutustason nosto.
Lakiluonnoksesta antamassaan lausunnossa OAJ nostaa esiin muun muassa tarpeen lisätä lastentarhanopettajien koulutusmääriä.
null