Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ haluaa korkeakouluvisiossa huomion henkilöstöön – vaikuta verkkoaivoriihessä!

Työhyvinvointia, jatkuvan oppimisen mahdollistamista sekä riittävää perusrahoitusta. Muun muassa näitä OAJ korostaa työryhmissä, joissa linjataa keinoja korkeakouluvision toteuttamiseksi. Nyt jokainen voi verkossa vaikuttaa vision toteutukseen.
Viime syksynä julkistettiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio, jossa linjataan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuuntaa vuoteen 2030. Nyt vision toteuttamista suunnitellaan viidessä valmisteluryhmässä. Lisäksi tämän viikon loppuun eli 8.4. asti kuka tahansa pääsee kantamaan oman kortensa kekoon opetus- ja kulttuuriministeriön verkkoaivoriihessä
 
OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen kannustaa kaikkia osallistumaan verkkoaivoriiheen. 
 
– OAJ on mukana valmisteluryhmissä ja tuo niissä vahvasti esiin henkilöstön merkitystä vision toteutuksessa. Vision tavoitteet ovat korkealla, kuten kuuluukin. Ilman satsausta henkilöstöön ja sen hyvinvointiin niihin ei kuitenkaan ylletä, Tanskanen sanoo.
 
Kommentoi valmisteluryhmien alustavia suuntaviivoja!
 
Ministeriön verkkoaivoriihessä pääsee 8. huhtikuuta asti kommentoimaan vision toimeenpanoa valmistelevien ryhmien alustavia suuntaviivoja. 
 
OAJ on nostanut henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisen lisäksi keskiöön muun muassa avauksia siitä, miten korkeakoulut voisivat nykyistä paremmin palvella jo työelämässä olevia ja siten edistää jatkuvaa oppimista. Yksi suuri kysymysmerkki on keskusteluissa edelleen raha.  
 
– Keskustelut korkeakoulujen rahoituksen kehittämisestä ja rahoituksen suhteesta muihin ohjauskeinoihin ovat toistaiseksi kulkeneet suhteellisen yleisellä tasolla. OAJ:n näkemyksen mukaan rahoitusmallin perusrahoituksen osuutta on selvästi lisättävä, Tanskanen sanoo. 
 
 
OAJ mukana linjaamassa korkeakouluvision toteutustapoja – muun muassa näitä OAJ korostaa
  • Henkilöstön hyvinvointiin satsattava ja kuormittumista vähennettävä: Henkilöstön kuormittumista selittää osaltaan korkeakoulujen rahoitusleikkauksista johtuvat huomattavat henkilöstövähennykset ja työtä leimaava jatkuva epävarmuus. Työn pirstaleisuutta pitää OAJ:n mielestä vähentää ja henkilöstön hyvinvointia ja kuormittumista seurata säännöllisesti yhteismitallisilla kyselyillä. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tulee laatia suositukset hyvästä henkilöstöpolitiikasta, ja hyvään johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen tulee satsata.
  • Koko korkeakouluyhteisöllä on oltava aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa korkeakoulun kehittämiseen: OAJ haluaa vahvistaa ja selkeyttää korkeakouluyhteisön sekä kollegion tai konsistorin asemaa roolia. Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet pitää turvata johtosäännössä. Yliopiston ohjauksessa tai omistuksessa olevan ammattikorkeakoulun aseman pitää olla itsenäinen. Asemaa täytyy myös vahvistaa lailla.
     
  • Korkeakoulujen opetushenkilöstön osaamista on vahvistettava ja arvostettava: Ammattitaidon jatkuva kehittäminen on nostettava prioriteetiksi korkeakoulutuksen kehittämisessä.
     
  • Perusrahoituksen osuutta lisättävä ja laadusta palkittava: Nykyiset korkeakouluissa käytetyt rahoitusmallit ovat käytännössä hyvin tulosperusteisia, ja tulosperusteisuuden osuus on varsin suuri verrattuna muiden maiden korkeakoulujärjestelmien rahoitukseen. Mallit eivät palvele korkeakoulutusta parhaalla mahdollisella tavalla. Rahoitusmallin pitää tukea koulutuksen laadun ylläpitämistä ja kehittämistä, ja siksi sinne pitäisi saada koulutuksen laadusta palkitsevia kriteerejä. Korkeakoulujen rahoituksen tulisi kattaa niiden tehtävät sekä olla ennakoitavaa ja vakaata.
 
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Veikko Somerpuro
null