Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hallitus kokoontuu kehysriiheen – OAJ odottaa osaamiseen panostamista

Nykyhallituksen viimeiset kehysneuvottelut käydään tiistaina ja keskiviikkona. OAJ haluaa lisärahaa erityisesti aikuisten osaamisen vahvistamiseen sekä lukiokoulutukseen.
Hallitus käsittelee kehysriihessä tulevan vuoden budjettiesitystä. Veroista hallitus kuitenkin keskustelee vasta loppukesän budjettiriihessä.
 
Työttömiä on paljon, mutta samanaikaisesti Suomi kärsii työvoimapulasta. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan OAJ:n mukaan panostuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä osaamisen kehittämiseen.
 
- Nopeat panostukset osaamiseen ja koulutukseen ovat tarpeen, jotta pula osaajista ei heikennä talouden kasvua, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.
 
OAJ kannattaa avoimia ammatillisia opintoja
 
Suomessa on yli 600 000 työikäistä, joiden osaaminen on pelkän peruskoulun varassa. Perusasteen varassa olevien työllisyysaste on 43 prosenttia.
 
OAJ tukee opetusministeriön ehdotusta tarjota avoimia ammatillisia opintoja sekä matalan kynnyksen opintoja niille aikuisille, joilla on puutteelliset perustaidot ja heikot digitaidot.
 
- Ammatillisessa koulutuksessa on syytä kokeilla avoimen korkeakoulun kaltaista avointa koulutusta, jossa on otettava huomioon lähtötaso ja erilaiset tarpeet esimerkiksi suomen kielen taidon parantamisessa tai digitaalisissa valmiuksissa, Luukkainen sanoo.
 
Muunto- ja täydennyskoulutus turvattava
 
OAJ vaatii kehysriiheltä myös muunto- ja täydennyskoulutuksen turvaamista. Luukkainen odottaa korkeakouluille mahdollisuutta tarjota avoimen korkeakoulutuksen tarjontaa ja osaamismoduulien rakentamista.
 
- Korkeakoulut tarvitsevat resursseja myös aikuisväestön koulutustarjonnan lisäämiseen. Aikuisten osaamisen vahvistaminen ei voi jäädä odottamaan seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluja, Luukkainen sanoo.
 
Lukiot tarvitsevat tutorointirahaa
 
OAJ vaatii tutoropettaja-mallia laajennettavaksi seuraavaksi lukioon. Siksi kehysriihessä on osoitettava kehittämisrahaa tutorointiin.
 
- Tutoropettaja-malli on ollut onnistunut kokeilu, nyt tarvitsemme rahaa tutoropettajien kouluttamiseen ja alueellisesti yhdenvertaisen toiminnan turvaamiseen, Luukkainen edellyttää.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
 
 
Tutustu tarkemmin OAJ:n kehysriihiesityksiin!
 
 
null