Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Ammatilliset opinnot keskeytyvät entistä useammin – OAJ huolissaan kehityksestä

Ammatilliset opinnot jäävät kesken yhä useammalta opiskelijalta. Eniten eroavat 20-24-vuotiaat nuoret aikuiset.
Opetushallitus toteutti ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvityksen lukuvuodelta 2016–2017. Seuranta osoittaa, että eroprosentit ovat pääosin kasvaneet suhteessa aiempiin seurantoihin. Koulutuksen järjestäjien eroprosenttien keskiarvo lukuvuonna 2016–2017 oli 11,4, lukuvuoden 2013–2014 tiedonkeruussa se oli 8,6.
 
OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka on huolissaan, mutta ei yllättynyt siitä, että eroamiset ovat lisääntyneet.
 
­- Erityisesti eroamiset ovat lisääntyneet yli 20-vuotiailla. Erot oppilaitosten välillä ovat kuitenkin edelleen isot, vaihteluväli on parista prosentista reiluun kahteenkymmeneen prosenttiin. Syitä näin suuriin eroavuuksiin pitäisi selvittää ja toisaalta hyviä toimintamalleja tuoda esille, Toikka sanoo.
 
Miksei raportti huomioi vähentyneitä resursseja?
 
Toikkaa harmittaa, ettei raportti kiinnitä huomiota oppilaitosten vähentyneisiin resursseihin. Sen sijaan toimenpide-ehdotukset ovat koulutuksen järjestäjien työmäärää lisääviä.
 
Toikan mukaan opetuksen, opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen määrien lisääminen olisivat selkein ja konkreettisin toimenpide, jolla tilanne saataisiin korjattua nopeasti ja tehokkaasti.
 
- Opettajia pitäisi olla enemmän. Näin monet raportin esiintuomat epäkohdat korjaantuisivat, Toikka toteaa.
 
Riskiryhmiin kiinnitettävä huomiota
 
Raportti kehottaa koulutuksen järjestäjiä kiinnittämään enemmän huomiota riskiryhmiin. Nuorten 20-24-vuotiaiden aikuisten eroprosentti oli yli kolminkertainen verrattuna alle 19-vuotiaisiin, erityisopiskelijoiden eroprosentti oli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa muita suurempi ja kieliryhmistä suurin eroprosentti oli muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä puhuvilla.
 
Eroprosentti oli kasvanut aiempiin seurantoihin verrattuna kaikilla tutkintoaloilla. Lisäksi seuranta osoittaa sukupuolen vaikutuksen eroamiseen. Naiset eroavat helpommin miesvaltaisilta aloilta ja miehet naisvaltaisilta aloilta.
 
Tekniikan ja liikenteen opiskelijat eroavat eniten
 
Eroaminen oli yleisintä tekniikan ja liikenteen aloilla, joilta erosi lukuvuoden aikana 5 503 opiskelijaa. Eniten suhteessa kokonaisopiskelijamäärään opiskelijoita kuitenkin erosi matkailu-, ravitsemus- ja talousalalta, yli 15 prosenttia.
 
Eroaminen on kasvanut aikaisempiin seurantoihin verrattuna eniten humanistisilla aloilla ja kasvatusaloilla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla, vähiten luonnonvara- ja ympäristöaloilla. Suurin osa eronneista on peruskoulupohjaisia opiskelijoita.
 
Asuntolassa asuminen suojaa eroamiselta
 
Seuranta kertoo, että erityisopiskelijoiden eroaminen yleisiltä ammatillisilta koulutuksen järjestäjiltä oli selkeästi yleisempää kuin muilla opiskelijoilla. Asuntolassa asuvien opiskelijoiden eroaminen sen sijaan oli hyvin maltillista muihin opiskelijoihin verrattuna. Asuntolassa asuvien eroprosentti oli 4,7, ja se oli kasvanut vain 0,3 prosenttiyksikköä.
 
Toikka painottaa, että ammatillisia oppilaitoksia ei saisi syyllistää eroamisluvuilla. Sen sijaan pitäisi tuoda selkeämmin esille eroamisten taustalla olevia syitä, joihin oppilaitoksilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa.
 
- Resurssien leikkaaminen, henkilöstön irtisanomiset ja samanaikaiset mittavat uudistukset ovat sellainen kokonaisuus, että on suoranainen ihme etteivät tilastot ole tämän synkemmät. Ammatilliset oppilaitokset tekevät paljon työtä keskeyttämisten ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden parhaaksi. Nämä toimet sekä monet muut onnistumiset on syytä tuoda esiin, Toikka sanoo.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
 
null