Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ tyytyväinen lukiolain etenemiseen

Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi tuo lisää tukea ja ohjausta opiskelijalle. Kurssit vaihtuvat opintopisteiksi, ja korkeakouluyhteistyö lisääntyy.
Hallitus antoi eduskunnalle lukiolain uudistusta koskevan esityksen tänään. Uusi lukiolaki vahvistaa yleissivistystä ja edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä.
 
Tavoitteena on tukea lukiolaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin. Lukiokoulutus myös vastaa entistä paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksiin.
 
Kolmivuotinen ja yleissivistävä
 
Lukiokoulutus säilyy edelleen kolmivuotisena yleissivistävänä koulutuksena, jota järjestetään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.
 
Oppimäärien mitoituksen perusteeksi tulevat kurssien sijaan opintopisteet. Yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä, joten nuorille tarkoitettu oppimäärä olisi 150 opintopistettä.
 
Uusi laki tuo opiskelijoille monia parannuksia. Lukiolaisille tarjotaan lisää henkilökohtaista opinto-ohjausta, oppimisen tukea ja tarvittaessa erityisopetusta. Henkilökohtainen tuki parantaa jaksamista ja lisää opiskelumotivaatiota, mikä näkyy myös oppimistuloksissa.
 
OAJ kiittää erityisopetuksen sisällyttämistä lakiin
 
OAJ:n mukaan lakiesitys sisältää paljon hyvää kuten OAJ:n pitkään ajaman erityisopetuksen saamisen lukiolakiin sekä opiskelijan oikeuden henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen.
 
- Lukion kehittämisen ei kuitenkaan tule päättyä uuden lain säätämiseen. Vielä tarvitaan lukiokoulutuksen laatukriteerit sekä tutoropettajat lukion pedagogisen kehittämisen tueksi, erityisasiantuntija Olavi Arra sanoo.
 
Korkeakouluyhteistyö positiivista
 
Opiskelija saa jo lukio-opintojen aikana mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin. Myös lukioiden ja työelämän yhteistyö lisääntyy. 
 
- Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen kirkastaa lukion perustehtävää jatko-opintoihin valmentavana yleissivistävänä koulutuksena, Arra kiittää.
 
Rajaton uusimismahdollisuus arveluttaa
 
Lain muutoksen myötä opiskelija voisi myös uusia ylioppilaskokeita aiempaa useammin. Tutkinnon suorittanut voi uusia hyväksyttyjä ja hylättyjä kokeita rajoituksetta.
  
- OAJ pitää rajatonta uusimismahdollisuutta monin tavoin ongelmallisena, Arra sanoo.
 
Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä.
 
Uuden lukiolain ja asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2019. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
 
Tutustu OAJ:n lausuntoon!
  • OAJ lausui lukiolaista 18.4.2018 - löydät lausunnon täältä.
null