Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Nyt panostettiin osaamiseen – tässä kehysriihen plussat ja miinukset

Ministerit Sampo Terho (sin), Juha Sipilä (kesk) ja Petteri Orpo (kok) esittelivät kehysriihen tuloksia keskiviikkoiltana.
OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen kokosi yhteen kehysriihessä tehdyt päätökset, jotka vaikuttavat koulutukseen ja varhaiskasvatukseen.
Eilen keskiviikkona hallitus sai kehysriihen pakettiin. Moni päätös tuo kaivattuja panostuksia osaamiseen, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. OAJ kiittelikin päätöksistä jo tuoreeltaan.
 
OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen kävi kehysriihen tulokset läpi ja kokosi listan plussista ja miinuksista.
 
+ Vieraan kielen opiskelu alkamaan ekaluokalta
 
Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa tulevaisuudessa jo peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Tämä tarkoittaa 1,5 tunnin lisäystä perusopetuksen tuntikehykseen. Määrärahalisäys on täysimääräisenä 12 miljoonaa euroa vuodesta 2021.
 
– Hieno juttu, että kaikki saavat enemmän opetusta! Kielitaidon vahvistaminen on tärkeä asia. Hyvää on se, että tämä lisäys ei ole pois mistään muusta eikä vain hankerahaa, vaan rahoitusta lisätään pysyvästi, Pulkkinen sanoo.
 
+ Lukiouudistukselle rahoitusta ja opiskelijoille tukea
 
Lisärahoitus, 8,5 miljoonaa euroa, suunnataan valtaosin erityisopetuksen laajentamiseen kaikille lukiolaisille, henkilökohtaisen opinto-ohjauksen vahvistamiseen ja ylioppilastutkinnon uusimisrajoitusten poistamiseen. Määrärahalla edistetään myös lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.
 
– Nämä ovat kaikki olleet OAJ:lle erittäin tärkeitä tavoitteita lukiolain uudistamisessa, ja on tärkeää, että niiden toimeenpanoon on nyt varattu myös jonkin verran rahaa.
 
Tuen puutteet ja tarve nousivat vahvasti esiin OAJ:n tuoreessa lukiokyselyssä. Pulkkinen muistuttaa, että lukion rahoitus on pitkään laahannut jäljessä todellisista kustannuksista. 
 
– Seuraavalle hallitukselle jää tehtäväksi vielä lukion perusrahoitustason korjaaminen.
 
+ Tasa-arvorahaa varhaiskasvatukseen
 
Tasa-arvorahaa on käytetty aiemmin perusopetuksessa muun muassa ryhmäkokojen pidentämiseen ja erityisopettajien palkkaamiseen haasteellisilla alueilla. Pulkkisen kiittelee, että tasa-arvorahaa tuodaan nyt myös varhaiskasvatukseen 10 miljoonaa euroa.
 
Myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee, ja kokeiluun suunnataan 5 miljoonaa euroa.
 
– Rahoituksen ansiosta maksuttomuutta voidaan kokeilla nyt useammilla paikkakunnilla. OAJ on erittäin kiinnostunut kokeilun tuloksista ja toivoo, että kokeilusta siirrytään pian pysyvään toimintamalliin. OAJ:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki 5-vuotiaat osallistuisivat maksuttomaan esiopetukseen.
 
+ Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen 54 miljoonaa
 
Kyseessä on kertaluonteisia toimenpiteitä, joita hallitus aikoo toteuttaa. Työvoimakoulutuksiin sekä kasvupalvelukokonaisuuksia varataan 24 miljoonaa euroa.
 
Työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutuksiin suunnataan 10 miljoonaa euroa.
Ammatillisessa koulutuksessa lisätään työvoimapoliittista koulutusta ja toteutetaan pilotti, jossa luodaan malli alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Tähän suunnataan 16 miljoonaa euroa.
 
Luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen osa-aikaista ja joustavaa koulutusta lisätään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2 miljoonalla eurolla. Heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen kohdistetaan 2 miljoonaa euroa.
 
Kaiken kaikkiaan 54 miljoonan euron kokonaisuudella pyritään siis ratkaisemaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa sekä varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus. Suomessa on yli 600 000 aikuista, jotka ovat heikkojen perustaitojen varassa.
 
– Myös OAJ ollut huolissaan kohtaanto-ongelmasta sekä aikuisten mahdollisuuksista päivittää ja vahvistaa osaamistaan uran aikana. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä työllisyyden vahvistamisessa. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin pitkäjänteisempää panostamista ja tukea jatkuvaan oppimiseen, ja siksi on hyvä, että hallitus aikoo myös käynnistää jatkuvan oppimisen uudistamisen.
 
+ Työttömien oikeus opiskeluun laajenee
 
OAJ pitää hyvänä myös sitä, ettei hallitus esittänyt kehysriihessä uutta työttömien aktiivimallia, vaan korjasi parjattua mallia muun muassa laajentamalla työttömän oikeutta opiskeluun.
 
– Positiivista on sekin, että työllisyyspalveluihin varataan lisäresurssia 200 henkilötyövuotta.
 
Työaikalaista saavutettua ratkaisua OAJ pitää tyydyttävänä.
 
+ Hallitus käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun
 
Kehysriihessä hallitus päätti lisäksi, että seuraavalla hallituskaudella valmistellaan kansallinen lapsistrategia.
 
–On hyvä, että tätä valmistellaan nyt parlamentaarisesti. OAJ haluaa ehdottomasti olla tämän valmistelussa aktiivisesti mukana. On tärkeää, että lapsistrategiassa on erillinen osio sivistyksellisille perusoikeuksille ja että ne ovat ohjelman keskiössä, Pulkkinen sanoo.
 
–  Missä panostukset korkeakoulutukseen?
 
Miinuksena Pulkkinen mainitsee sen, että OAJ:n tavoittelemat lisäpanostukset korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan eivät kehysriihessä toteutuneet. 
 
– Koulutuksesta ja tutkimuksesta on viime vuosina säästetty satoja miljoonia euroja. Indeksijäädytykset koskettavat kaikkia koulutusasteita nyt ja tulevina vuosina. Henkilöstöä on koulutus- ja tutkimusalalla jouduttu vähentämään tuhansilla. Suomen kasvava talous tarvitsee osaamista, osaajia ja innovaatioita. Koulutuksen ja tutkimuksen indeksijäädytykset tulee perua.
 
 
Lue kehysriihestä myös nämä!
 
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Lauri Heikkinen/ Valtioneuvoston kanslia
null