Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Tampereen amk-väki huolissaan autonomiasta

Tampere3 -hankkeessa tuulee jälleen. Helmikuussa mieltään osoitti yliopistoväki. Nyt asemastaan ovat huolissaan ammattikorkeakoulun opettajat.
Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat vuoden 2019 alusta yhdistymässä uudeksi säätiöyliopistoksi. Tämä Tampereen korkeakoulusäätiö on myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja.
 
Nyt ammattikorkeakoulussa on huolestuttu Tampereen korkeakoulusäätiön suunnitelmasta pienentää Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksen kokoa yhdeksästä kahdeksaan jäseneen. Hallituspaikoista neljä ollaan aikeissa antaa yliopiston edustajille. Lisäksi hallituksen puheenjohtajaksi kaavaillaan yliopiston rehtoria.
 
Päätös on tarkoitus tehdä toukokuun yhtiökokouksessa.
 
– Miten käy ammattikorkeakoulujen autonomialle, kun yliopiston valta betonoidaan näin vahvasti amkin hallitukseen? ihmettelee sähkötekniikan lehtori Lauri Hietalahti.
 
Hän ja Tampereen ammattikorkeakoulun nykyisen hallituksen opiskelijajäsen ovat  jättäneet Tampereen korkeakoulusäätiön hallitukselle kannanoton, jossa he ilmaisevat huolensa valittavan hallituksen kokoonpanosta.
 
Ongelmaksi muodostuisi se, että osakeyhtiölainsäädännön mukaan hallituksen yliopistojäsenet olisivat jäävejä päättämään ammattikorkeakoulun ja yliopiston välisisistä sopimuksista ja niiden sisällöstä.
 
– Tämä tarkoittaisi sitä, että he joutuisivat jääväämään itsensä todella monissa päätöksissä, koska korkeakoulutoiminnan asioiden hoidosta on sovittava kahden korkeakoulutoimijan välillä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi opintojen tukipalvelut, kiinteistöasiat tai yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen sekä näihin liittyvistä kustannuksista vastaaminen.  Meidän mielestämme tällaisten jääviysasetelmien syntymistä pitäisi välttää ennakkoon korkeakoulujen hallinnossa, Hietalahti sanoo.
 
Hallitukseen miesten valta?
 
Korkeakoulukonsernin esityksissä ei myöskään tasa-arvo juhli. Hallitukseen esitetään neljää miestä ja yhtä naista sekä myöhemmin nimitettävää yliopiston rehtoria.
 
– Tasa-arvolaki kuitenkin edellyttää, että toimielimessä tulee olla tasapuolisesti naisia ja miehiä. On myös muistettava, että ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja henkilökunnasta suurin osa on naisia. Mielestämme konsernin pitäisi esityksessään huomioida esitettyä paremmin myös alueellisen elinkeinoelämän tuntemus. Sitä edellyttää jo ammattikorkeakoululaki, Hietalahti toteaa.
 
Tampereella on väännetty ahkerasti kättä siitä, miten vuoden 2019 alussa aloittavaa uutta Tampereen yliopistoa hallinnoidaan. Helmikuussa henkilöstö vastusti ulosmarssilla suunnitelmaa kaventaa yliopiston itsehallintoa.  
 
OAJ:ssä ammattikorkeakoulujen asioita hoitaa erityisasiantuntija Hannele Louhelainen. Hänestä näyttää siltä, että Tampereella koetellaan pitkin matkaa lain hengen rajoja.
 
– Me OAJ:ssä teemme työtä sen eteen, että henkilöstö pääsee mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin sekä korkeakoulutuksen kehittämiseen, Louhelainen tiivistää.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Konsta Leppänen
null