Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hallinto-oikeus: Lehtorit osa-aikaistettiin laittomasti

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on täysin OAJ:n näkemyksen mukainen: virassa olevaa opettajaa ei voida osa-aikaistaa muuttamalla virkasuhde päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeksi.
Koulutuskuntayhtymä SASKY oli muuttanut kolmen lehtorin viran tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla päätoimisiksi tuntiopettajan tehtäviksi 3.5.2017 lukien. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän tekemät päätökset 6.4.2018. 
 
Jos SASKY ei valita päätöksestä, se jää lainvoimaiseksi. Tällöin lehtoreiden kokoaikainen virkasuhde palautuu ja heille korvataan ansionmenetys lainvastaisen osa-aikaistamisen ajalta.
 
Siirto toiseen virkasuhteeseen edellyttää suostumusta
 
Hallinto-oikeus totesi, että kuntayhtymän tekemällä muutoksella ei ollut viranhaltijalain mukaisia perusteita.
 
Virka voidaan muuttaa osa-aikaiseksi, jos työnantajalla on tuotannollis-taloudellinen peruste muutokselle eli työ on vähentynyt pysyvästi. Tällöin tämä muutos voidaan tehdä vain viran säännöllistä työaikaa lyhentämällä.
 
Hallinto-oikeus huomautti, että lehtorin kokoaikainen virka ja päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde ovat kaksi eri virkasuhdetta. Viranhaltijan siirto toiseen virkasuhteeseen edellyttää, että viranhaltija antaa siihen suostumuksensa, mikäli hänen varsinainen palkkansa alenee. SASKYn lehtorit eivät olleet tällaista suostumusta antaneet. 
 
Kyseessä ei ollut myöskään tilanne, jossa lehtorille olisi tarjottu päätoimisen tuntiopettajan virkasuhdetta irtisanomisen vaihtoehtona ja lehtori olisi tämän tarjouksen hyväksynyt.
 
– Tässä tapauksessa kuntayhtymän menettelytapa asiassa oli kunnallisen viranhaltijalain vastainen. Osa-aikaistamista ei voida toteuttaa siirtämällä opettaja toiseen virkasuhteeseen vaan lyhentämällä viran työaikaa. Koska kuntayhtymän toiminta asiassa oli ollut lainvastaista, ei hallinto-oikeudella ollut tarvetta ottaa lainkaan kantaa siihen, olisiko työnantajalla ollut perusteet osa-aikaistamisille, sanoo OAJ:ssä lehtoreita avustanut työmarkkinalakimies Eija Mali.
 
Työnantaja ilmeisesti hakee tämäntyyppisillä päätöksillä joustoa työn järjestelyihin, koska päätoimisen tuntiopettajan tuntien vähentäminen minimiin eli 16 tuntiin ei edellytä yhteistoimintaneuvotteluita ja osa-aikaistamismenettelyä kuten virassa olevilla. 
 
OAJ valppaana massaosa-aikaistamisissa
 
SASKY koulutuskuntayhtymä on toisen asteen koulutusta sekä aikuiskoulutusta järjestävä koulutuskuntayhtymä, joka ylläpitää yhdeksää eri oppilaitosta Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Vielä ei ole tiedossa, tuleeko SASKY valittamaan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Jos päätös jää lainvoimaiseksi, lehtoreiden kokoaikainen virkasuhde palautuu ja heille korvataan ansionmenetys lainvastaisen osa-aikaistamisen ajalta.
 
Viime vuosina OAJ:n tietoon on ollut joitakin vastaavia tilanteita, joissa monta saman alan opettajaa on pyritty osa-aikaistamaan kerralla. Luottamusmiesten ja työnantajan välisten neuvottelujen tuloksena osa näistä suunnitelmista ja jo toteutetuista toimista on saatu peruuntumaan ilman oikeusprosesseja. Tälläkin hetkellä on kuitenkin OAJ:n lakimiesten selvitettävänä muutamia vastaavia tapauksia.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: 123RF
 
null