Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lastentarhanopettajien uusi suunnitteluaika käyttöön toukokuussa – KT täsmensi toimeenpano-ohjeita

Kristiina Johansson ja OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.
Päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien sopimusmääräys muuttuu työajan käytön osalta toukokuun alussa. Jatkossa viikkotyöajasta 13 prosenttia on varattava suunniteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson tähdentää, että suunnittelu-, arviointi ja kehittämisaika ei koske tiimityötä tai henkilöstön yhteisiä palavereja. Niihin on varattava aikaa erikseen.
 
Myös vanhempien tapaamisiin tarvittava aika tulee määräyksen mukaan varata sak-ajan lisäksi riippumatta siitä, mitä asioita vanhempien tapaamisessa käsitellään.
 
– Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä on voitava tehdä työvuoroluetteloon merkittynä ajankohtana. Sak-aikaa ei saa jakaa liian pieniin osiin tai merkitä sellaiseen ajankohtaan, jolloin lapsiryhmässä tarvitaan opettajan asiantuntemusta, Johansson muistuttaa.
 
 
Vakalaki vaatii suunnitelmallisuutta
 
Lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja päiväkodin johtajien sopimusmääräystä uudistettiin kevään virka- ja työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Sopimusmääräyksen mukaan 13 prosenttia viikkotyöajasta on tarkoitettu lapsiryhmän ulkopuoliseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön pedagogiseen suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.
 
Johanssonin mielestä suunnittelu-, arviointi ja kehittämisaika tulee tarpeeseen, koska varhaiskasvatuslain muutos on tuonut lastentarhanopettajille ja päiväkotien johtajille paljon uusia velvoitteita.
 
– Jotta varhaiskasvatuksessa saavutetaan lain asettamat pedagogiset tavoitteet, toiminnan pitää olla suunnitelmallista ja jokaiselle lapselle pitää laatia varhaiskasvatussuunnitelma. Noin viiden tunnin osuus viikkotyöajasta on tarkoitettu nimenomaan näihin tehtäviin.
 
 
Paikalliset ohjeet valmistettava huolella
 
Kuntien on muutettava nykyisiä lastentarhanopettajan työaikaa koskevia ohjeistuksia ennen kuin määräys tulee voimaan toukokuussa 2018. OAJ pitää tärkeänä, että paikallisia ohjeita valmistellaan päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien edunvalvonnasta vastaavien pääluottamusmiesten kanssa.
 
Johanssonin mielestä muutos työajan käyttöön on niin iso, ettei yksi tapaaminen työnantajan kanssa vielä riitä.
 
– Sopimuksen sisältöä on jauhettava niin kauan, että työntekijöillä ja työnantajalla on siitä yhteinen ymmärrys. Paikallisen ohjeen pitää vastata keskustasolla sovittua sopimusta ja toimintaohjeiden pitää muuttua entisestä, jotta opettajat voivat käyttää sak-aikaa  täysimääräisesti.
 
Kunnissa ja päiväkodeissa pähkäillään nyt, miten uusia työaikaohjeita sovelletaan. OAJ:lle ja KT Kuntatyönantajille on tullut runsaasti kysymyksiä asiasta.
 
Johansson muistuttaa, että OAJ:lla ja KT:lla on yhteinen käsitys siitä, miten uudistettua työaikamääräystä tulee paikallisesti soveltaa. KT:n onkin laatinut lisäohjeita täydentämään aikaisemmin ilmestynyttä yleiskirjettään
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Annika Rauhala
 
Uutista on päivitetty 3.5. Työaikamääräyksistä tehdään paikalliset toimintaohjeet, ei paikallisia sopimuksia.
null