Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Perjantaina sataa palkankorotuspyyntöjä

Työmarkkina-asiamies Timo Mäki tekee OAJ:ssä työtä sen eteen, että lastentarhanopettajan palkka saadaan vastaamaan työn vaativuutta.
Perjantaina #Eileikkirahaa-kansaliike tempaisee taas parempien palkkojen puolesta, kun lastentarhanopettajat jättävät palkankorotuspyyntöjä esimiehilleen.
Kuukauden sisällä #Eileikkirahaa-kansanliike on järjestänyt kaksi mielenilmausta lastentarhanopettajien palkkojen nostamiseksi. Liikkeen tavoitteena on, että lastentarhanopettajan palkka olisi vähintään 3000 euroa kuukaudessa.
 
– Positiivinen huomio palkka-asioille on meille hyvä asia ja olemme iloisia siitä, että kansanliikkeessä palkankorotuksia on herätty vaatimaan laajalla rintamalla, sanoo varhaiskasvatusasioita OAJ:ssä hoitava työmarkkina-asiamies Timo Mäki.
 
OAJ ja siihen kuuluva Lastentarhanopettajaliitto on tukenut kansanliikettä taloudellisesti kustantamalla esimerkiksi bussikyytejä viime lauantain mielenilmaukseen sekä mielenilmauspäivän lounaan OAJ:n jäsenille.
 
Kuntien ohjeistukset vaihtelevat
 
Ylihuomenna perjantaina 27.4 on vuorossa Vaadi palkankorotusta -päivä. Palkankorotuspyyntöä varten kansanliikkeen aktiivit ovat tuottaneet opettajille täytettäväksi valmiin kaavakkeen.
 
Timo Mäen mukaan palkankorotuspyyntöjen jättäminen on jokaisen oikeus, mutta palkkapyynnön vastaanottajana päiväkodin johtaja voi joutua tukalaan asemaan, koska päiväkodinjohtaja ei päätä tehtäväkohtaisista palkoista, Mäki sanoo.
 
OAJ:ltä on lähdössä ohjeistus palkkapyyntöjen käsittelemisestä luottamusmiehille.
 
Neuvotteluja myös sopimuskaudella
 
OAJ tukee kansanliikkeen tavoitteita saada lastentarhanopettajien palkkaus vastaamaan työn vaativuutta ja korkeaa koulutustasoa.
 
– Samanaikaisesti toteutamme edunvalvontatehtäväämme käymällä myös sopimuskauden aikana neuvotteluja, joilla pyritään parantamaan lastentarhanopettajien työsuhteen ehtoja. Olemme esimerkiksi käynnistämässä lisää paikallisia neuvotteluja lastentarhanopettajan palkkauksesta, Mäki kertoo.
 
OAJ on myös jättänyt kuntatyönantajalle valvontapyynnön, jolla pyritään valvomaan sitä, että kuntatyönantaja noudattaa sopimusmääräyksiä palkkausjärjestelmästä.
 
– Erityisesti vuoden 2015 jälkeen lastentarhanopettajien vastuu ja tehtävät ovat muuttuneet oleellisesti vaativammaksi, eikä palkkausjärjestelmä ota riittävästi huomioon näitä muutoksia tehtävän vaativuudessa. Kunnat voivat korottaa tehtäväkohtaista palkkaa myös sopimuskauden aikana, Mäki muistuttaa.
 
OAJ on opetusalan yhteinen edunvalvoja
 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
 
Lastentarhanopettajien lisäksi OAJ:n noin 120 000 jäsenen joukko koostuu peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista, koulujen ja oppilaitosten johtajista ja rehtoreista, opetus- ja sivistystoimen johtajista ja asiantuntijoista sekä yliopistojen lehtoreista. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia.
 
OAJ ajaa siis koko koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan asiaa.
 
– OAJ:n mielestä myös muiden opettajien palkat ovat liian alhaiset suhteessa työn vaativuuteen ja sen edellyttämään koulutukseen. 
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Heikki Pölönen
 
 
null