Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

YLL:n puheenjohtajaksi Santeri Palviainen

Santeri Palviainen.
Yliopistojen opetusalan liiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Santeri Palviainen Oulun yliopistosta.
Puheenjohtajan kaksivuotinen kausi alkaa elokuun alussa.
 
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Erja Kosonen Jyväskylän yliopistosta ja toiseksi varapuheen­johtajaksi Åke Finne Svenska handelshögskolanista.
 
YLL:n liittokokous valitsi puheenjohtajiston perjantaina 4.5.
 

Korkeakouluvision tuettava yliopistojen koko henkilöstöä

 
YLL haluaa kiinnittää huomiota yliopistoihin ja niiden henkilöstöön kohdistuviin ristiriitaisiin odotuksiin. Yliopistoilta odotetaan niin kansallisen osaamistason nostamista, kilpailukyvyn parantamista kuin työelämän vaatimuksiin vastaamista.
 
Yliopistojen perusrahoitukseen ei ole tehty indeksikorotuksia, mikä estää uusien työntekijöiden palkkaamista ja lisää henkilöstön työkuormitusta. Samalla henkilöstöltä edellytetään jatkuvaa muuntautumista oman perustyön ohessa.
 
Korkeakouluyhteisön ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman korkeakouluvision 2030 keskeisiä tavoitteita on tehdä yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja. Vision tiekarttatyössä on nyt etsittävä konkreettisia keinoja vähentää työstressiä sekä parantaa työtyytyväisyyttä ja työkykyä.
 
Yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen ja henkilöstön uramahdollisuuksien kehittäminen voivat merkittävästi parantaa yhteisön työhyvinvointia.
 
OAJ:hin kuuluva YLL edustaa yliopistojen opettajia, tutkijoita ja opetus- ja tutkimushallinnon muuta henkilöstöä.
 
Kuva: Teija Soini
null