Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ ja KT yhtä mieltä lastentarhanopettajien työajasta

OAJ:n Kristiina Johansson ja KT:n Henrika Nybondas-Kangas ovat tehneet tiivistä yhteistyötä lastentarhanopettajien sopimusmääräysten eteen.
Lastentarhanopettajien työaika-asiat kiinnostivat Lastentarhanopettajaliiton valtuustoa tänään perjantaina. Valtuutetut kertoivat, miten suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan käyttöä kunnissa ohjeistetaan ja millaisia ongelmia ohjeisiin liittyy.
LTOL:n valtuuston kokouksessa vieraillut KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoi sopimusratkaisusta ja uusista työmääräyksistä.
 
Kuntatyönantajat on laatinut ohjeet siitä, miten työaikamääräystä käytännössä sovelletaan. OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johanssonin mukaan KT:n ohjeistusta voidaan hyödyntää myös yksityisissä päiväkodeissa, koska sopimusmääräysten sisältö ja keskeiset periaatteet ovat samat.
 
 
KT:lle kiitoksia
 
LTOL:n valtuutetut kiittelivät kuntatyönantajaa sak-ajasta ja sen ohjeistuksesta. Minna Paavola Kotkasta sanoi, että nyt on saatu finaaliin se, mitä on monta vuotta haluttu.
 
Salla Sutinen Vantaalta kertoi, että pääkaupunkiseudulla muutama kunta on antanut sak-ajasta sellaiset ohjeet, että lapsiryhmän ulkopuolinen aika on käytännössä vähentynyt.
 
Nybondas-Kangas kehotti keskustelemaan asiasta oman työnantajan kanssa.
 
– Ehkä nyt tarvitaan malttia matkaan. Ohjeita voi päivittää pikkuhiljaa. Tarkoituksena ei ole ollut vähentää suunnitteluaikaa, hän vastasi.
 
Työaikaohjeita on Nybondas-Kankaan mukaan tarkennettu, mutta paikalliset tuntevat paikalliset olosuhteet parhaiten ja siksi ohje työajan käytöstä on tehtävä paikallisesti.
 
Helsinki korjasi ohjeitaan
 
Kesken kokouksen Merja Winter ilmoitti saaneensa tiedon, että Helsingin kaupunki on korjannut ohjeistustaan sak-ajan käytöstä. Valtuusto antoi uutiselle aplodit.
 
– Ollaan sinnikkäitä ja uskotaan tähän neuvottelujärjestelmään, Winter totesi.
 
Päiväkodin johtaja Mirja Lyytinen Iisalmesta muistutti, että sak-ajalla on oltava koko henkilöstön tuki. Sak-aika ei ole keneltäkään pois, vaan se hyödyttää kaikkia.
 
Myös Eija Kamppuri kiitteli KT:n selkeitä ohjeita sak-aikaan. Hän kertoi, että Tamperekin oli ensin menossa väärään suuntaan, kunnes KT ohjeisti.
 
 
Yhteistyöllä maaliin
 
Sopimusratkaisun yhteydessä lastentarhanopettajat saivat lisää aikaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Toukokuun alussa voimaan tulleen määräyksen mukaan lastentarhanopettajien viikkotyöajasta 13 prosenttia on suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaa.
 
Neuvottelupöydässä istunut OAJ:n Kristiina Johansson kertoi olevansa erittäin tyytyväinen kuntatyönantajan kanssa tehtyyn yhteistyöhön neuvottelujen aikana.
 
– Työnantaja on osoittanut halunsa ja taitonsa kehittää sopimusmääräyksiä parempaan suuntaan, hän totesi.
 
Johansson sanoi, että työnantajien pitää nyt muuttaa lastentarhanopettajien työaikaa koskevia ohjeitaan ja valmistella ohjeistusta yhdessä luottamusmiesten kanssa.
 
– Kyse ei ole paikallisen sopimuksen tekemisestä vaan työaikamääräystä koskevan soveltamisohjeen laatimisesta. Paikallisen ohjeen pitää vastata keskustasolla sovittua, Johansson täsmentää.
 
Myös yksityisissä päiväkodeissa, joissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, sopimusmääräys on muuttunut toukokuun alussa. Johansson muistutti, että sielläkin pitää muuttaa ohjeistusta vastaamaan uudistettua sopimusta.
 
– Avainta-päiväkodeissa muutos tulee voimaan kesäkuun alussa, joten sielläkin pitäisi vastaava ohjeistuksen muutos olla käynnissä, hän totesi.
 
Nybondas-Kangas arveli, että varhaiskasvatuksen painoarvo kasvaa kuntasektorilla sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa.
 
– On selvää, että moneen yksikköön tarvittaisiin lisää henkilöstöä, myös lastentarhanopettajia, hän totesi.
 
  • Lisäohjeet sak-aikaan löytyvät Kuntatyönantajien nettisivuilta, kt.fi
 
Teksti ja kuva: Riitta Korkeakivi
 
null