Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Vuosisidonnaiset lisät nostivat palkkoja

Kunnan opetusalan tehtäväkohtaiset palkat nousivat viime vuonna keskimäärin 0,8 prosenttia, vaikka 2017 ei ollut lainkaan sopimuskorotuksia.
Kunnan opetusalan tehtäväkohtaiset palkat nousivat viime vuonna keskimäärin 0,8 prosenttia, vaikka 2017 ei ollut lainkaan sopimuskorotuksia. Kunnan yleisellä eli ns. KVTES-alueella peruspalkat nousivat 0,5 prosenttia. Säännöllisen työajan ansionnousu oli ovtes-alueella 0,4 prosenttia ja kvtes-alueella 0,5 prosenttia.
 
Palkkojen nousu ns. identtisten palkkavertailussa oli opettajien sopimusalueella 1,4 prosenttia. Tällöin vertaillaan samojen henkilöiden palkkaa kahtena eri vuonna.
 
– On myönteistä, että opettajien palkat nousevat, vaikka sopimuskorotuksia ei vuonna 2017 ollutkaan. Identtisten palkkojen reilu muutos vahvistaa ajatusta, että suurimpana selityksenä ilmiölle ovat vuosisidonnaiset lisät, OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen vahvistaa.
 
– Osaltaan palkkojen nousua selittävät työtehtävien muutokset ja ehkä osin kyse on myös palkkaliukumasta, mikä sekin olisi positiivinen merkki.
 
– Toisaalta vuoden aikana väki nuorentuu ja palvelukseen tulee uusia työntekijöitä, joilla ei vielä ole kokemuslisiä. He kylläkin aloittavat työuransa aiempaa paremmilla lähtöpalkoilla.
 
– Kokemuslisien vaikutus opettajien palkkaan on joka tapauksessa tuntuva. Esimerkiksi luokanopettajan loppupalkasta noin neljäsosa on palvelusvuosisidonnaisia lisiä, Väisänen muistuttaa.
 
OVTES-alueella 1.12. alkaen vuosisidonnaisten lisien määrää pienennetään muilla kuin ammatillisilla opettajilla, kun yksi prosenttiyksikkö siirtyy vuosisidonnaisista lisistä opettajan peruspalkkaan. Muutos nostaa nuorten opettajien alkupalkkoja ja hieman kaikkien opettajien ylituntipalkkioita. Kenenkään opettajan palkka ei muutoksessa laske.
 
Väisänen muistuttaa, että palkannousun perimmäisten syiden arvioiminen on osin arvausta, sillä Tilastokeskuksen materiaali ei ole vielä kokonaisuudessaan ammattijärjestöjen käytössä. Tilastokeskus julkisti kuntasektorin viime vuoden palkkatilaston 3.5. Aineisto ei sisällä lomarahaa.
null