Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Poukkoilu saa riittää – koulutusvaikuttajat vaativat pitkän tähtäimen koulutusvisiota

Laaja joukko koulutuksen asiantuntijoita, etujärjestöjä, poliitikkoja ja työelämän edustajia vaatii, että hallitus ottaa paremmin huomioon koulutuksen kokonaisuuden. Takki-verkosto jätti tiistaina kannanoton koulutusjärjestelmän kestävän kehittämisen puolesta.
Takki järjesti eduskunnassa 8. toukokuuta pyöreän pöydän keskustelun koulutuksen tulevaisuudesta.
 
– Koulutus on pitkäjänteistä puuhaa. Siitä ei tule mitään, että koulutuspolitiikan linjauksia suunnitellaan ja muutellaan aina vaalien jälkeen, mutta yhä useammin myös kesken vaalikauden, keskusteluun osallistunut OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo.
 
Takki vaatii kannanotossaan, että Suomessa käynnistetään laajamittainen kaikkien puolueiden yhteinen työskentely, jossa luodaan perusta suomalaisten osaamisen, sivistyksen ja koulutuksen uudistamiseksi yli vaalikausien. Tavoitteena on pelastaa maailman paras koulutusjärjestelmä kokonaisuutena.
 
Kannanoton on allekirjoittanut 11 kansanedustajaa kaikista eduskuntapuolueista ja 13 koulutusta, opiskelijoita ja opettajia edustavaa järjestöä.
 
OAJ vahvasti mukana
 
Yksi kannanoton allekirjoittajista on OAJ, joka on jo pitkään toivonut, että Suomeen saataisiin koulutuksen kehittämisen kokonaisvisio. Misukka muistuttaa, että jos kehitetään vain yhtä koulutusastetta, ongelmat siirtyvät muille asteille.
 
– Tähän saakka koulutusta koskevia päätöksiä on tehty poukkoillen ja erillään toisistaan. Esimerkiksi ammatillista reformia ja korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistamista valmisteltiin erikseen, vaikka niiden vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, hän sanoo.
 
Misukka toivoo, että nyt katsotaan laajasti kokonaisuutta ja turvataan koko koulupolku varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Sellainenkin päätös kuin oppivelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa korkea-asteelle saakka.
 
Takki on työelämän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen verkosto. Sen tehtävänä on huolehtia osaavan ja riittävän työvoiman saamisesta yhteiskunnan perustehtäviin, edistää aluekehitystä ja kehittää erityisesti palvelusektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
 
Takin puheenjohtajana toimii keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi. OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen on yksi verkoston sihteereistä.
 
Pyöreän pöydän keskusteluun ja kannanottoon osallistuivat kansanedustajat Aila Paloniemi (kesk), Marisanna Jarva (kesk), Jaana Laitinen-Pesola (kok), Eeva-Johanna Eloranta (sd), Tiina Elovaara (sin), Laura Huhtasaari (ps), Jani Toivola (vihr), Krista Mikkonen (vihr), Li Andersson (vas), Mikaela Nylander (r)  ja Antero Laukkanen (kd) sekä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Kuntaliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Opiskelija-Allianssi OSKU, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Sivistystyönantajat, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Vapaa Sivistystyö.
 
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: 123RF
 
null