Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opiskelijapalaute vaikuttaa pian ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin

Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät.
OAJ:n mielestä asetukseen liittyvää opiskelijapalautetta mittaavaa lomaketta pitäisi muuttaa niin, että kysymyksissä painotettaisiin koulutuksen ydintoimintaa eli opetusta, opinto-ohjausta ja erityistä tukea. OAJ edellyttää, että erityisesti niitä koskevien kysymysten on oltava mukana ja että niille annetaan merkittävä painoarvo.
 
 
null