Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kirsi Sutton aloitti vaka-asiantuntijana OAJ:n edunvalvonnassa

Varhaiskasvatus kiinnostaa nyt kansalaisia ja poliittisia päättäjiä. OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton toivoo, että lastentarhanopettajan työn merkitys näkyisi myös yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi palkkauksessa.
Kirsi Sutton aloitti OAJ:ssa varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana toukokuun alussa. Hän haluaisi rohkaista jokaista lastentarhanopettajaa puhumaan ylpeydellä ammatistaan ja työnsä merkityksestä.
 
– Toivon, että lastentarhanopettajat kertoisivat, miten hienoa on työskennellä alle kouluikäisten kanssa ja mitä positiivisia asioita se poikii sekä lapselle että itselle. Tällä en tarkoita, että pitäisi unohtaa esimerkiksi palkkaukseen liittyvät ongelmat.
 
Viime aikoina ei ole ollut päivää, etteikö varhaiskasvatuksesta olisi jossain mediassa ollut puhetta. Suttonin mukaan vakan merkitys aletaan jo ymmärtää, mutta rahoitus on vielä saatava kuntoon niin valtion kuin kuntien tasolla.
 
– Sama koskee koko kasvatus- ja koulutussektoria. Resurssien on oltava kunnossa, koska työtä tehdään tulevaisuutta varten.
 
 
Vastakkaisasettelu turhaa
 
Kirsi Sutton siirtyy OAJ:hin eläkkeelle jäävän Ritva Semin paikalle. He ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia.
 
Sutton on työskennellyt lastentarhanopettajana yli 10 vuotta ensin yksityisellä puolella, sitten Helsingin kaupungilla varhaiskasvatuksen erityisopettajana ja lopulta lehtorina ammattikorkeakoulu Metropoliassa kouluttamassa sosionomeja.
 
Päiväkodeissa työskentelee nyt kahdenlaisia lastentarhanopettajia: amkeista valmistuneita sosionomeja ja yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen kandidaatteja. Sosiaalisessa mediassa esiintyvä vastakkainasettelu kahden ammattikunnan välillä on Suttonin mielestä harmillista ja turhaa.
 
– Molempia tarvitaan. Uusi varhaiskasvatuslaki selkiyttää tilannetta, kun koulutukset otetaan paremmin huomioon varhaiskasvatuksen työnjaossa.
 
Jos eduskunta hyväksyy lain hallituksen esittämässä muodossa, sosionomeista tulee varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen kandeista varhaiskasvatuksen opettajia. Sutton muistuttaa, että kaikki tällä hetkellä lastentarhanopettajan tehtävässä työskentelevät säilyttävät kelpoisuutensa lastentarhanopettajan tehtäviin.
 
 
Vaikuttamistyö jatkuu
 
OAJ on lukuisissa paikallisissa ja alueellisissa luottamustehtävissä toimineelle Kirsi Suttonille mieluisa työpaikka. Hän jatkaa vaikuttamis- ja verkostotyötä varhaiskasvatuksen eteen nyt valtakunnallisella tasolla.
 
Kirsi Sutton on toiminut Helsingin Lastentarhanopettajayhdistyksen puheenjohtajana, OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksessa ja lastentarhanopettajajaoston puheenjohtajana.
 
Sutton on entinen OAJ:n valtuutettu ja koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen. Lastentarhanopettajaliitossa hän on ollut hallituksessa ja koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtajana.
 
Vapaa-ajallaan Kirsi Sutton harrastaa salibandyä ja sienestystä. Hänellä on kouluikäinen tytär. Nimi Sutton tulee skotlantilaisen miehen perheeltä.  
 
Päättäjienkin on jo ymmärrettävä
 
Varhaiskasvatus on nyt kaikkein huulilla ja pitkään toivottu varhaiskasvatuslaki loppumetreillä, mutta työtä riittää vielä.
 
– Tottakai siihen pitää vaikuttaa, että varhaiskasvatuksen vaikuttavuus tunnistetaan ja tunnustetaan valtakunnallisesti, jotta päättäjätkin ymmärtäisivät, mikä merkitys varhaiskasvatuksella on lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuudelle ja mikä rooli lastentarhanopettajilla on varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, Sutton sanoo.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Heta Lievonen
null