Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Ammattikorkeakoulut julkaisivat opiskelijavalintojen pisteytysmallinsa

Ammattikorkeakoulut julkaisivat yhteisen pisteytysmallinsa, jonka avulla ne tekevät opiskelijoiden todistusvalintansa vuodesta 2020 eteenpäin. Ylioppilastodistuksella ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville on valinnoissa kummallekin oma malli ja oppilaitoskohtaiset kiintiöt.
Ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön vuonna 2020 yhteisen todistusvalinnan, josta tulee samalla pääväylä opintoihin ammattikorkeakouluissa.
 
Todistusvalinnassa käytetään ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkinnon arvosanoja, jotka pisteytetään maanantaina julkaistujen pisteytysmallien mukaisesti.
 
Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville tulee kummallekin omat kiintiöt, joista päättää kukin ammattikorkeakoulu itse, kertoi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Petri Lempinen Twitterissä.
 
Todistusvalinnan rinnalla säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.
 
”Hyvä tasapaino mahdollinen”
 
Myös OAJ on ollut kuultavana opiskelijavalintojen uudistushankkeessa, jota on koordinoinut Metropolia Ammattikorkeakoulu. OAJ:n erityisasiantuntijan Hannele Louhelaisen mukaan uudistuksessa on mahdollista saavuttaa hyvä tasapaino erilaisten ammattikorkeakouluun johtavien väylien välillä.
 
– Jatko-opintoihin on saatava kaikki potentiaaliset osaajat ja tällöin korkeakouluopintoihin tarvitaan erilaisia reittejä. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen jälkeen moni nuori suuntaa työelämään ja kypsyy korkeakouluopintoihin myöhemmin työuran aikana. Työelämäkokemus on nähtävä meillä myös jatko-opintokelpoisuutta tukevana, laajentavana ja mahdollistavana reittinä, Louhelainen sanoo.
 
Hän kiittelee myös sitä, että ammatillisen koulutuksen väylä on huomioitu selkeästi uudistuksessa.
 
– Tämän kysymyksen amkit ovat ratkaisseet, mikä osoittaa selvästi, että ammattikorkeakouluihin halutaan opiskelijoiksi myös ammatillisen koulutuksen käyneitä.
 
Pohja toisen asteen ja amkien yhteistyölle
 
Vaikka varsinainen uudistus tulee voimaan vasta kahden vuoden päästä, opettajien ja korkeakouluyhteistyön kehittäjien on hyvä tietää tulevista käytännöistä jo nyt.
 
– Mitä enemmän luotettavaa ja oikeaa tietoa on käytettävissä, sen vahvemmalle pohjalla yhteistyö toisen asteen ja korkea-asteen välille rakentuu. Kumpikin pääsee kehittämään omia prosessejaan ja vahvistamaan niitä opiskelijan hyödyksi, Louhelainen sanoo.
 
Pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa ja kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta. Myös Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.
 
Koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019.
 
Yliopistojen todistusvalinnan alakohtaisista kriteereistä tiedotetaan tämän tai ensi kuun aikana.
 
Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysmallit:
null