Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Suuri osa amiksista haluaa korkeakoulututkinnon – opinto-ohjaus tärkeää eri vaiheissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista lähes puolet aikoo hakeutua ammattikorkeakouluun opiskelemaan nykyisten opintojensa jälkeen. Heitä ei kuitenkaan kannusteta jatko-opintoihin kovin aktiivisesti, vaan ohjaus kotona ja koulussa on vähäisempää kuin lukio-opiskelijoilla. Tulokset ilmenevät Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta.
OAJ korostaa, että opinto-ohjausta on oltava tarjolla koulutuspolun eri vaiheissa.
 
– Näin siirtymät perusopetuksesta toiselle asteelle ja sieltä jatko-opintoihin onnistuvat luontevasti ilman turhia väli-, pudotus- tai kadotusvaiheita, sanoo erityisasiantuntija Inkeri Toikka OAJ:stä.
 
Taloudellisen tiedotustoimisto TATin ja T-median julkaisema tutkimus kertoo myös, että lukiolaisten on vaikea löytää suuntaa jatko-opinnoilleen. Jopa 30 prosenttia vastaajista aikoi pitää lukion jälkeen välivuoden, ja välivuoden suosio olikin tutkimuksen mittaushistorian korkein.
 
Neljännes lukion kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoista ei ollut lukion päättyessä tehnyt vielä ollenkaan päätöstä jatko-opintovalinnastaan.
 
– Nämä opiskelijat tarvitsisivat erityistä tukea ja ohjausta jo lukioaikana ja myös sen jälkeen. Muuten he ovat niitä, jotka löytyvät alle 30-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien listoilta, sanoo johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellisesta tiedotustoimisto TATista.
 
Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä vahvistettava
 
Eduskunnalle huhtikuussa annetussa uudessa lukiolakiluonnoksessa on säädetty velvoittavasti lukioiden ja korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä.
 
– Tälle yhteistyölle on tarpeen luoda kaikkien lukioiden saavutettavissa olevia malleja ja toimivia järjestelmiä. Näin lukiolaisilla on tulevaisuudessa mahdollisuus tutustua korkeakoulujen toimintaan laajemmin jo lukioaikana, sanoo erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä.
 
OAJ:n helmikuussa toteuttaman lukiokyselyn mukaan varsinkin yliopistokaupungeissa lukioiden yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa on toistaiseksi heikosti hyödynnetty voimavara ja mahdollisuus.
 
Tuen tarpeisiin on hyviä malleja
 
Hyviä koulutuspolun katkeamista ennaltaehkäiseviä toimia ovat joustavan perusope­tuksen ja tukiopinto-ohjauksen mallit.
 
OAJ esittää oppivelvollisuusmallissaan, että oikeus saada joustavaa perusopetus­ta ja tukiopinto-ohjausta säädetään kaikille niille nuorille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea perusasteen opintojen suorittamiseen ja oman ammatillisen urapolun sekä omien vahvuuksiensa löytä­miseen.
 
Lisäopetusta ja valmistavia koulutuksia tulisi voida tarjo­ta entistä joustavammin myös toisen asteen oppilaitoksissa niin, että nuori voi sekä parantaa perusasteen arvosanoja että tutustua toisen asteen opintoihin ja suorittaa niitä mahdollisuuksiensa mukaan.
 
Nyt perusopetus­laissakin määriteltyyn joustavaan perusopetukseen pääsee vain prosentti oppilaista ja tukiopinto-ohjauksen kaltaista toimintaa tarjotaan vain muutamassa kunnassa. Lisäope­tuksen tarjonta on vähentynyt, ja useissa kunnissa sitä ei ole enää saatavilla.
 
Kun koulu loppuu -tutkimukseen vastasi runsaat 11 000 nuorta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Tiedot kerättiin helmi–maaliskuussa 2018.
 
Teksti: Heta Lievonen
Kuva: 123RF
 
 
null