Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Grahn-Laasonen: Koulutuksen kehittämisrahat kootaan pirstaleista yhteen

Koulutuksen kehittämisen ”pirstaleisia ja byrokraattisia” hankehakuja aletaan uudistaa vielä tänä vuonna, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi puheessaan OAJ:n valtuustossa. Hän myös pyysi opettajilta elinikäisen oppimisen kehitysideoita.
OAJ:n valtuuston toinen kokouspäivä alkoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen puheella valtuutetuille.
 
Ministeri kertasi puheessaan kuluvalla hallituskaudella tehtyjä ja meneillään olevia koulutuksen uudistuksia, kuten varhaiskasvatuslain uudistusta, lukiouudistusta ja ammatillista reformia, jota hän kuvasi suurimmaksi uudistukseksi kahteen vuosikymmeneen.
 
Jatkosta ministeri kertoi, että ministeriö ja Opetushallitus alkavat valmistella uudistusta, jossa koulutuksen kehittämisen hankerahoitusta aletaan kokoamaan yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.
 
– Lähdemme vielä tänä vuonna kehittämisrahojen kokoamista laajemmaksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Opetushallituksen johdolla, Grahn-Laasonen kertoi.
 
Ministerin mukaan ajatus hankehakujen uudistuksesta on lähtöisin sekä tutkimuksista että perusopetuksen toimijoita koonneen peruskoulufoorumin ehdotuksista. OAJ on ollut aktiivisesti mukana peruskoulufoorumin työssä.
 
– Jatkuvat hankehaut on koettu pirstaleisena hakemusrumbana, jotka rasittavat koulujen arkea hyvästä tarkoituksestaan huolimatta. Se aika, jonka pitäisi mennä pedagogiikan kehittämiseen, meneekin byrokratian pyörittämiseen, ministeri sanoi.
 
Kokoomuskin kaksivuotisen esiopetuksen taakse
 
Grahn-Laasonen ilmoitti puheessaan myös, että hänen puolueensa kokoomus liittyy niiden puolueiden joukkoon, jotka ottavat tavoitteekseen 5-vuotiaana alkavan kaksivuotisen esiopetuksen.
 
– Puoluehallituksemme päätti, että tätä esitetään puoluekokoukselle viralliseksi tavoitteeksemme. Koemme, että tämä on tärkeä esitys syrjäytymisen ehkäisemisen ja koulutuksen tasa-arvon kannalta.
 
Tavoite kaksivuotisesta esiopetuksesta on myös OAJ:n tavoite, joka on saanut kannatusta useilta puolueilta, asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä.
 
”Oppimisesta sujuva osa uraa”
 
Grahn-Laasonen sanoi hallituksen tehneen kaudellaan ”valtavasti” uudistuksia koko koulutusjärjestelmään. Hän puolusti hallituksen esitystä varhaiskasvatuslain uudistuksesta, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.
 
– Esitys on saanut paljon huomiota ja siitä on tullut runsaasti palautetta. Mielestäni laissa näkyy selkeästi, että varhaiskasvatuksen laadun parantaminen tapahtuu parhaiten panostamalla henkilöstön koulutustasoon.
 
Hän vertasi uudistusta tilanteeseen, jossa opettajankoulutus siirtyi yliopistoon vuonna 1974.
 
– Se oli mitä viisain ratkaisu aikanaan, sillä kasvatustieteellisissä tiedekunnissa opetuksella on vahvin linkki tutkimukseen. Ei enää keskustella siitä, mihin opettajankoulutus kuuluu.
 
OAJ:n tuoreet valtuutetut istuvat tehtävässään vuoteen 2022, eli pitkälle seuraavalle hallituskaudelle, Grahn-Laasonen muistutti. Tulevista kehittämistarpeista hän ilmoitti suosikeikseen varhaisiin vuosiin panostamisen, yleissivistykseen sekä erityisesti jatkuvaan ja elinikäiseen oppimiseen.
 
– Jatkuvan oppimisen pitää vastata työn ja laajemminkin maailman murroksiin. Oppimisen pitäisi olla sujuva osa työuraa, eikä enää sellaista, jossa yt-neuvottelujen jälkeen ryhdytään antamaan työvoimakoulutusta. Tämä on myös teema, josta kuulisimme erittäin mielellämme ideoita teiltä opettajilta.
 
Teksti: Matias Manner
Kuva: Jarkko Mikkonen
null