Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lahti mukaan vuosityöaikakokeiluun

Kolme lahtelaista alakoulua aloittaa elokuussa vuosityöaikakokeilun. OAJ:n hallitus hyväksyi paikallisen kokeilusopimuksen tiistaina, ja jo seuraavana päivänä Kariston, Kasakkamäen ja Myllypohjan koulujen opettajat kokoontuivat yhteiseen infotilaisuuteen.
Lahdessa kokeilu koskee noin 50 opettajaa. Oppilaita kolmessa kokeilukoulussa on reilu tuhat.
 
Seitsemän koulua pohti Lahdessa kokeiluun ryhtymistä. Kolmessa koulussa jo koeäänestys osoitti, ettei varsinaisen äänestyksen järjestämiselle ole tarvetta. Neljässä koulussa opettajat äänestivät mukaan lähtemisestä, ja näistä kolmessa koulussa opettajien enemmistö halusi mukaan kokeiluun.
 
Pääluottamusmies Esa Ukkolan mukaan Lahdessa kokeiluun osallistuvien koulujen opettajien fiilikset ovat odottavan uteliaat.
 
– Kaikkiin opettajien infotilaisuudessa esittämiin kysymyksiin ei vielä ole vastauksia. Ratkomme asioita sitä mukaa, kun niitä tulee eteen. Kysehän on kokeilusta ja prosessista, Ukkola kuvailee.
 
Käsikirjaan vastauksia ja ohjeita
 
Ukkola ryhtyy työstämään kokeilukoulun opettajan käsikirjaa, johon hän haluaa poimia yksityiskohtaisesta paikallisesta sovellusohjeesta vastauksia ja ohjeita. Tarkoitus on saada alustava tietopaketti valmiiksi lukuvuoden alkuun mennessä.
 
– Opettajat kysyvät esimerkiksi, joutuvatko he hoitamaan oman työn ohella toisen opettajan tunteja otona ilman erillistä korvausta. Vuosityöaikasopimusneuvotteluissa tammikuussa OAJ ja KT sopivat jo keskustasolla, että jos yksi opettaja ohjaa kahta opetusryhmää samanaikaisesti, hänelle maksetaan korvaus, jonka suuruus on 30 prosenttia omasta tuntipalkasta.
 
Opettajan perustyö ei muutu
 
Pelkoja liittyy myös työajan kirjaamiseen, poissaoloihin, erilaisiin vapaisiin, työajan riittämiseen, ruokailuihin, mahdolliseen varallaoloon sekä kerho- ja tukiopetustunteihin.
Suurin huoli tuntuu liittyvän opettajan työn autonomian vähenemiseen.
 
– Vuosityöaikakokeilu ei kuitenkaan muuta opettajan perustyötä, vaan se on uusi tapa mitoittaa, seurata ja tehdä näkyväksi tehtävä työ. Kokeilun piirissä ei ole sovittu varallaolojärjestelmästä eikä vakiintuneita ja toimivia käytäntöjä ole sovittu muutettavaksi.
 
Työaikakirjanpito puolen tunnin tarkkuudella
 
Lahdessa etukäteen laadittava työaikasuunnitelma koostuu neljästä osa-alueesta: opetustyö ja siihen liittyvä opetus-, suunnittelu- ja arviointityö, oppilasasiat sekä kodin ja koulun yhteistyö, koulukohtainen suunnittelu ja erityistehtävät sekä oman osaamisen kehittäminen sekä muu erikseen määritelty työ.
 
– Olemme Lahdessa sopineet, että työaikakirjanpito hoidetaan puolen tunnin tarkkuudella, ja kirjaaminen on osa vuosityöaikaa, Ukkola kertoo.
 
Lahdessa pidetään tärkeänä, että koulun rehtorille varataan riittävä resurssi vuosityöaikakokeiluun osallistuvien opettajien työaikasuunnitelmien suunnittelua ja seurantaa varten yhteistyössä opettajien kanssa.
 
– Koulussa rehtori vastaa henkilöstöresurssin käytön suunnittelusta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Siksi rehtorit tarvitsevat riittävästi suunnitteluaikaa.
 
Tutoropettajat on Lahdessa rajattu kokeilun ulkopuolelle. Heillä on tutortoimintaa koskeva erillissopimus.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
 
 
null