Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

”Reformi on kesken” – OAJ:n ammatillinen kierros pureutuu ammatillisen koulutuksen muutokseen

OAJ:n ammatillinen kierros alkaa tiistaina Jyväskylästä. Kiertueella halutaan nostaa esiin se, miten ammatillisen koulutuksen reformi on muuttanut opettajien työtä ja oppilaitosten toimintaa eri puolilla Suomea.
OAJ:n ja sen alueyhdistysten yhdessä järjestämä ammatillinen kiertue alkaa tänään Jyväskylästä. Koko päivän mittaisessa tapahtumassa alueen opettajat, koulutuksen järjestäjät ja työnantajien edustajat keskustelevat ammatillisen reformin vaikutuksista opetukseen ja opettajien työhön.
 
Tilaisuutta varten OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys toteutti alueen ammatillisille opettajille suunnatun kyselyn, jonka sisältämästä opettajien palautteesta keskustellaan päivän tilaisuuksissa.
 
Kyselyn alustavat tulokset vahvistavat, että laaja uudistus sekä samanaikaisesti toteutetut rahoitusleikkaukset ovat jättäneet runsaasti opetuksen laatuun liittyviä kysymyksiä auki.
 
– Reformissa muuttui yhdellä kertaa niin paljon, että meidän on seurattava eri puolilla maata tehtäviä ratkaisuja ja pidettävä yllä keskustelua reformin vaikutuksista. Muuttuneessa lainsäädännössä on hyviä asioita ja siksi eri puolilla maata syntyneitä hyviä käytäntöjä on nostettava esiin. Niistä voidaan ottaa oppia, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka amiskiertueen tavoitteesta.
 
Toikan mukaan uudistuksen toimeenpano on toteutunut alueilla eri vaiheissa, minkä vuoksi kokeiltuja ja hyväksi havaittuja malleja pitää nyt tunnistaa ja levittää. Ammatillinen kierros tarjoaa foorumin keskustelulle ja toiminnan kehittämiselle niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, kun kierroksen hedelmiä kootaan yhteen.
 
Pääosa OAJ:n 17 alueyhdistyksen järjestämistä ammatillisen kiertueen aluetapahtumista järjestetään syksyllä.
 
Opetus vähentynyt ja asioita on kesken
 
OAJ Keski-Suomen jäsenille tehtyyn kyselyyn vastasi 101 ammatillista opettajaa alueelta. Jopa 60 vastaajan mukaan opiskelijan saama opetus ja ohjaus on vähentynyt vuosien 2015–2018 aikana, vaikka 82 vastaajan mukaan opiskelijoiden tuen tarve on samaan aikaan lisääntynyt.
 
Vain 11 vastaajaa kokee saaneensa riittävästi reformiin liittyvää koulutusta.
 
– Muutoksesta on puhuttu ja suuria linjoja vedetty, mutta käytännön ohjeet koulutuksen järjestäjältä ovat olleet vähissä, kirjoitti yksi vastaaja kyselyn avoimissa vastauksissa.
 
Erittäin monessa vastauksessa todettiin, että keskeneräisiä asioita on yhä paljon.
 
– Yhteiset linjaukset ovat vielä kateissa. Kaikkea pitäisi tehdä, mutta on epäselvää, että miten. Vähän ollaan hukassa, mutta luvan kanssa. Tuntuu, että koko ajan tulee uutta asiaa, johon pitäisi itsenäisesti perehtyä, kirjoitti yksi vastaaja.
 
–  Äärimmäisen hyvä uudistus kaikkien kannalta, mutta aivan liian paljon auki olevia asioita. Arkityössä esiintyy paljon tietämättömyyttä, eikä vastuuhenkilöitä löydy kertomaan suuntaa, vastasi toinen opettaja.
 
Opettaja takaa laadun
 
Inkeri Toikan mukaan OAJ on pyrkinyt reformin valmistelun alusta alkaen varmistamaan, että ammatillisen opetuksen hoitaa jatkossakin kelpoinen opettaja sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla. Tämä on tutkimusten mukaan myös opiskelijoiden toive.
 
– Opiskelijoiden oikeus on saada kelpoisten opettajien opetusta, opinto-ohjausta ja erityistä tukea, mikä ei ole ollut kaikille tahoille itsestään selvää. Koulutuksen järjestäjien tulisi ymmärtää laajemmin, että koulutuksen laatu, vetovoima ja arvostus riippuvat ennen kaikkea osaamisen asiantuntijoiden, eli opettajien roolista opetuksessa, sanoo Toikka.
 
Toikan mukaan koulutuksen järjestäjien pitäisi myös muistaa, että opettajien on oltava mukana kaikissa vaiheissa, kun uudistusta viedään käytäntöön.
 
–  Muutosta on johdettava systemaattisesti ja henkilöstön on päästävä mukaan vaikuttamaan itseään koskeviin muutoksiin. Ison muutoskokonaisuuden tulee tapahtua vaiheittain ja kun yhteisiä tavoitteita selkiytetään, sitoutuminen vahvistuu ja muutosvastarintakin vähenee, Toikka toteaa.
 
Henkilöstölle olisi Toikan mukaan järjestettävä nykyistä enemmän yhteistä aikaa uudistuksen edellyttämän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Teksti: Matias Manner
Graafi: Erika Nieminen
null