Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Hallitukselta 60 miljoonan koulutuspaketti aikuisille – OAJ kiittää panostusta työvoiman osaamiseen

Hallitus esittää vuoden 2018 lisätalousarvioesityksessään osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen yhteensä 60 miljoonan euron rahoitusta. OAJ on tyytyväinen osaamisvajeen paikkaukseen.
Lisätalousarvion koulutuspaketti paikkaa osaavan työvoiman pulaa sekä tarjoaa rahoitusta toisen asteen oppimateriaaleihin ja digiajan perustaitoihin. Kertaluonteisilla ja nopeilla toimenpiteillä helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta aloilla, joilla on työvoimapulaa.
 
Koulutuspaketin tavoitteena on varmistaa aikuisten digiajan tulevaisuustaitoja ja alentaa toisen asteen koulutuksen materiaalikustannuksia.
 
Puheenjohtaja Olli Luukkainen kiittää panostusta työvoiman osaamisen parantamiseen.
 
– Aikuisten digitaitojen puute pahentaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Myös PIAAC-selvitys on tuonut esiin aikuisten osaamisvajeen. Siksi on erittäin hyvä, että nyt kohtaanto-ongelmaan vastataan konkreeteilla toimilla, Luukkainen sanoo.
 
OECD:n aikuisten perustaitoja käsittelevän PIAAC-selvityksen mukaan jopa 600 000 suomalaisella aikuisella on niin puutteelliset perustaidot, että tämä voi olla kansantaloudellisesti haitallista.
 
– OAJ on vaatinut matalan kynnyksen taitotakuu-ohjelmaa henkilöille, joilla on puutteelliset perustaidot. Nyt valtiovalta vastaa tähän hätähuutoon. On ihan oikein antaa tehtävä vapaalle sivistystyölle, koska juuri vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden opintielle, Luukkainen sanoo.
 
Muunto- ja täsmäkoulutusta
 
Hallitus esittää ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutuksiin 10 miljoonan euron määrärahaa korkeakouluille. Ammatilliseen koulutukseen on suunnattu 16 miljoonaa euroa käytettäväksi pilottiin, jossa kehitetään mallia alan vaihdon täsmäkoulutuksiin.
 
Hallitus käynnistää Digiaikakauden taidot -ohjelman aikuisille. Tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen tarjoamalla matalan kynnyksen koulutusta kaikenikäisille, joilla on heikot perustaidot sekä puutteita esimerkiksi monilukutaidossa tai digitaidoissa.
 
Digiaikakauden taidot -ohjelmaan varataan 7 miljoonan euron rahoitus. Tarjonnan lisäys toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten kautta sekä yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, kansalaisjärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa.
 
– Moni aikuinen on ymmällään digitaalisessa maailmassa. Tarvitaan moderni versio 90-luvun atk-kursseista eli lisää matalan kynnyksen digitaitokoulutusta, kriittistä lukutaitoa, tiedonhakua ja muita yleissivistäviä taitoja. Käynnistämme kansallisen ohjelman, joka tukee elinikäistä oppimista, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.
 
OAJ odottaa lisäpanostuksia
 
Maahanmuuttajien paremmaksi integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan hallitus lisää luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen osa-aikaista ja joustavaa koulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2 miljoonalla eurolla.
 
Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseksi luodaan uusia malleja. Tähän varataan 2 miljoonan euron määräraha. Koulutuksen järjestäjille jaettava avustus suunnataan opiskelukustannusten pienentämiseen.
 
Tavoitteena on erityisesti kehittää malleja oppimateriaalien ja -välineiden kierrätykseen sekä tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäksi voidaan tukea avointen digitaalisten ratkaisujen kehittämistä.
 
– Ratkaisut ovat oikeita ja kuvastavat toivottavasti pysyvää muutosta leikkauksista panostuksiin. Tarpeisiin nähden panostukset ovat kuitenkin osin vielä suuruudeltaan vaatimattomia ja siksi odotukset lisäpanostusten suhteen kohdistuvat jo nyt tulevaan hallitusohjelmaan, Luukkainen toteaa.
 
Hallituksen on määrä antaa lisätalousarvioesitys eduskunnalle torstaina.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
 
null