Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kannusta kuntasi mukaan Satakunta-hankkeeseen – tarjolla apua sisäilmaongelmiin

Professori Tuula Putus haluaa kouluista ja oppilaitoksista niin terveitä, että opettajat ja oppilaat pystyvät keskittymään päätehtäviinsä. Sairastuneille Putus edellyttää väistötilojen ja etäopetuksen kaltaisia kuntouttavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paluun terveyden tielle.
Sata ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuntaa otetaan mukaan Satakunta-hankkeeseen, joka pyrkii tervehdyttämään julkiset rakennukset ja tehostamaan sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.
 
– Kunnilla on nyt mahdollisuus päästä mukaan pitkäjänteiseen ohjelmaan, joka antaa ohjeita ja palautetta sisäilmaan liittyvistä toimenpiteistä. Tavoitteena on lapsen etu, sillä lapsi ei voi odottaa vuosikausia tervettä oppimisympäristöä, Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus sanoo.
 
Turun yliopiston ympäristölääketieteen toimintaohjelma liittyy valtioneuvoston käynnistämään Terveet tilat 2028 -ohjelmaan. Hanke hyödyntää Turun yliopiston monialaista asiantuntemusta sisäilmaongelmien selättämiseksi.
 
Rakennukset kerralla kuntoon
 
Tavoitteena on parantaa muun muassa päiväkotien ja koulujen sisäilmatilannetta. Hankkeen rakennustekninen osa keskittyy rakennusmateriaalien ja oikeiden korjausmenetelmien valintaan sekä tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
 
– Jatkossa toimenpiteet eivät enää saa tuoda rakennukseen lisäriskejä. Jos pienellä rahalla tehdään pientä pinta- tai tiivistyskorjausta, siitä aiheutuu vain uusia riskitekijöitä. Sisustusmateriaali- ja korjaustapavalinnat on hoidettava kerralla kuntoon toistuvien korjausten sijaan.
 
Putuksen mukaan on huonointa mahdollista rahankäyttöä tehdä toistuvia epäonnistuvia remontteja, joiden jälkeen päädytään purkamaan koko rakennus.
 
– Lakeja on noudatettava eikä kuntien rahanpuute saa olla syy altistaa lapsia sisäilmaongelmille. Ihmisen koko työura voi olla uhattuna, jos lapsi sairastuu. Terveet tilat estävät nuorten syrjäytymistä ja pidentävät opettajien työuria.
 
Putus on pahoillaan erityisesti lasten puolesta. Opettaja saattaa vaihtaa muihin töihin päästäkseen terveeseen työskentely-ympäristöön, mutta lapsi joutuu jäämään kouluun.
 
Koulutusta ja tutkimusta
 
Tutkimuksellisen osan lisäksi hankkeeseen liittyy koulutustapahtumia, tiedotusta ja julkaisutoimintaa sekä opinnäytetöitä ja kansainvälistä yhteistyötä. Putus kannustaa myös opettajia tutkimustyöhön.
 
– Väitöskirjoja on jo tekeillä esimerkiksi opettajien äänihäiriöistä. Myös kouluympäristöjen vaikutusta pedagogiikkaan kannattaisi tutkia: mitä mahdollistavat uusi opetussuunnitelma, uudenlaiset monitoimitilat, akustiikka ja toiminnalliset oppimisympäristöt.
 
Kouluterveydenhuolto vahvemmin mukaan
 
Putus haluaisi nykyistä vahvemmin kouluterveydenhuollon mukaan niin, että lasten terveyttä tarkasteltaisiin työterveyshuoltomaisesti.  Raja-aita koululääkärin ja lasta muutoin hoitavien lääkäreiden välillä pitäisi siis kaataa.
 
– Tällä hetkellä esimerkiksi koululääkäri ja allergialääkäri eivät saa tietoja toisiltaan. Asia kaipaisi korjausta. Jos lapsen terveyttä hoidetaan nykyistä paremmin, vapautuu myös esiopetuksen ja koulun opetushenkilöstön voimavaroja heidän omaan työhönsä.
 
Ensimmäisiä tuloksia parissa vuodessa
 
Satakunta-hanke päättyy Terveet tilat 2028 -kampanjan päättyessä vuonna 2028, minkä jälkeen parhaat toimintamallit voidaan ottaa käyttöön koko Suomessa. Ensimmäisiä tuloksia saadaan jo 1–3 vuoden kuluttua.
 
Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ohjelma pyrkii vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon uuden menettelytavan, jossa kiinteistönhoidon ja terveysalan asiantuntijat arvioivat yhdessä käyttäjien kanssa rakennusten kunnon ja tarkoitukseensa sopivuuden.
 
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
null