Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Miten kesä vaikuttaa päiväkotien toimintaan? Erityisasiantuntija vastaa

Kesällä oppimisympäristö saattaa laajentua enemmän ulos, mutta muutoin päiväkotien toimintaa ohjaavat normaaliin tapaan varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelmat. Erityisasiantuntija Kirsi Suttonin mukaan suunnittelutyö saattaa jopa lisääntyä ryhmien ja päiväkotien yhdistämisten tähden.
Miten vaikuttaa ryhmien ja päiväkotien yhdistämiset?
 
Vaikka lapsia voi kesällä olla päiväkodeissa hieman tavallista vähemmän, lapsiryhmien ja päiväkotien yhdistämiset lisäävät toiminnan suunnittelua.
 
Kun lapset eivät ole tuttuja itselle eivätkä keskenään, opettajan on suunniteltava toimintaa normaalia enemmän. Lasten mukana toisesta ryhmästä tai päiväkodista siirtyy yleensä myös henkilökuntaa, siksikin yhteissuunnitteluaikaa tarvitaan.
 
Millaisia ovat vastuukysymykset?
 
Jokaisessa yksikössä on aina oltava nimetty johtaja, siksi varajohtajat ottavat kesällä enemmän vastuuta. Myös lomien jaksotus on tärkeää.
 
Isoissa kaupungeissa lautakunta päättää ensin, mitkä päiväkodit ovat kesällä kiinni. Sen jälkeen alueellisesti sovitaan päiväkodin johtajien ja henkilökuntien lomista.
 
Kesäajan suunnittelu on iso työmaa erityisesti päiväkodinjohtajalle, ja valmistautuminen vaatii huolellisuutta. Vastuiden on oltava kunnossa, ja siirrettävää tietoa on paljon. Osa tiedosta on salassa pidettävää, osan täytyy kulkea päiväkodin ja osan taas ryhmän tasolla.
 
Lastentarhanopettaja vastaa lapsiryhmänsä toiminnasta ja sen suunnittelusta.
 
Lapsen turvallisuuden on säilyttävä muutoksista huolimatta. On erittäin tärkeää, että esimerkiksi tieto ruoka-aineallergioista sekä lapsen erilaisista pedagogisista erityistarpeista siirtyy.

Miten käy erityisen tuen?
 
Yhdistämiset saattavat valitettavasti heikentää erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta saada tukea. Lapsi ei välttämättä pääse kesäpäiväkodissa pienryhmään tai tutun henkilökunnan ryhmään.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Heta Lievonen
null