Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Palkat nousivat yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Lastentarhanopettajien taulukkopalkat nousivat kesäkuun alussa yksityisellä sosiaalipalvelualalla.
OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson pitää tärkeänä, että yksityisten päiväkotien palkkajälkeenjääneisyyttä kunta-alan palkkoihin pyritään kuromaan umpeen.
 
– Sopimuskauden aikana on kahden yleiskorotuksen lisäksi kaksi taulukkopalkkojen korotusajankohtaa.
 
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkaryhmien A-F vähimmäistasoihin tuli 0,9 prosentin korotus 1.6. alkaen. Alarajaa korotetaan palkkaluokkien G11, G14, G17, G21, G24 ja G26 kaikissa palveluslisäportaissa.
 
Muutoksia palkkaluokkiin
 
Kesäkuun alussa tuli muutoksia myös joihinkin yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaluokkiin. Lastentarhanopettajiin sovellettava palkkaluokka G21 muuttui alkaen palkkaluokaksi G22D. Vastaavasti pienen päiväkodin johtajaan sovellettava palkkaluokka G24 muuttui palkkaluokaksi G24E, ja suuren päiväkodin johtajaan sovellettava palkkaluokka G26 palkkaluokaksi G26F.
 
Jos työntekijään on jo alun perin sovellettu G-palkkaluokkaa, ei kesäkuussa voimaan tulleella alarajan nostolla ole vaikutusta palkkaan, kunhan työntekijälle maksettu palkka ylittää uuden vähimmäistason.
 
Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijälle aiemman vähimmäistaulukkopalkan lisäksi maksettu palkanosa, kuten rekrytointilisä, voi pienentyä. Tehtäväkohtainen lisä ja henkilökohtainen pätevyyslisä kuitenkin pysyvät ennallaan.
 
Johansson muistuttaa, että vaativuusryhmän perustyötä selvästi vaativammasta tai vastuullisemmasta työstä tulee edelleen maksaa vähimmäistasoa korkeampaa tehtäväkohtaista lisää minimitasoa korkeampana G-palkkaluokkana tai euromääräisenä tehtäväkohtaisena lisänä.
 
Koskeeko korotus minua?
 
Jos haluaa varmistaa, mihin palkkaluokkaan kuuluu, ja nouseeko oma taulukkopalkka, Johansson kehottaa kysymään omalta esimieheltä ja sen jälkeen luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Ellei työpaikalla ole tällaisia ole, OAJ:n edunvalvontaosastoon voi ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Riikka Hurri
 
 
null