Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Sivistysvaliokunta puoltaa lukiolakiesitystä – OAJ tyytyväinen lain etenemiseen

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö lukiolain uudistamisesta valmistui perjantain kokouksessa. Valiokunta puoltaa lukiolakiesitystä eikä esitä muutosta lukio-opetuksen sisältöihin eli tuntijakoon.
Sivistyvaliokunta kiittää hallituksen lukiolakiesitystä hyvin valmistelluksi. Myös sidosryhmäyhteistyö on ollut tiivistä.
 
Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että lukio on jatkossakin yleissivistävä oppilaitos. Valiokunta myös haluaa kaikille lukio-opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet opiskella riittävän laajasti eri oppiaineita lukion koosta ja sijainnista huolimatta.
 
Valiokunta tähdentää lukioverkon kattavuutta, jotta nuoret voivat osallistua lukiokoulutukseen kotoa käsin.
 
Lukio-opetuksen sisältöihin eli tuntijakoon sivistysvaliokunta ei esitä muutoksia. Valiokunta muistuttaa, että korkeakouluyhteistyöstä pitää huolehtia myös sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei ole korkeakoulua.
 
OAJ kiittää panostusta ohjausresursseihin
 
OAJ on tyytyväinen valiokunnan painotukseen, että opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen varataan riittävät henkilöstöresurssit.
 
– OAJ yhtyy valiokunnan näkemykseen siitä, että oppimisen tuki on tuotava osaksi lukio-opiskelijoiden lakisääteisiä oikeuksia, erityisasiantuntija Olavi Arra sanoo.
 
Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Demareiden, vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat haluavat, että lukioiden opinto-ohjauksen laatu ja saatavuus turvataan säätämällä asetuksella enimmäisohjattavien määrä 200 opiskelijaan opinto-ohjaajaa kohden.
 
– Myös OAJ pitää tärkeänä ohjattavien määrän rajaamista, Arra toteaa.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
null