Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo vahvistuu 30 miljoonalla eurolla

Opetushallitus on myöntänyt 30 miljoonaa euroa valtioavustuksia koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi esi- ja perusopetuksessa. OAJ kiittää tärkeään tarkoitukseen osoitettua rahoitusta.
Avustuksen tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan riippumatta kotitaustasta ja erilaisista lähtökohdista. Avustuksilla voidaan palkata lisää opettajia esiopetus- ja opetusryhmien pienentämiseen niissä päiväkodeissa ja kouluissa, jotka tarvitsevat enemmän tukea.
 
Tasa-arvoavustuksen avulla on tarkoitus edistää joustavien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä ja vahvistaa inklusiivista toimintakulttuuria, jossa keskeistä on kaikkien oppilaiden oppiminen ja osallisuus.
 
Opetushallitus pyrkii tuen avulla varmistamaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän ja riittävän varhaisen tuen jokaiselle. Tavoitteena on oppimisen ja hyvinvoinnin sekä yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen edistäminen.
 
Oppilaiden tuki turvattava
 
Rahoitusta hakeneissa hankkeissa avustusta käytetään opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, opetusryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen sellaisiin esi- ja perusopetuksen opetusryhmiin, joissa opiskelee osittain tai kokonaan tehostetun tuen sekä erityisen tuen tai erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.
 
Avustuksella voidaan myös tuottaa materiaalia erityisopetuksen tueksi.
 
OAJ:n erityisasiantuntijan Jaakko Salon mukaan haastavampien alueiden erityistuella on tutkimuksella osoitettu olevan selkeä tasa-arvoa edistävä vaikutus.
 
– Oppilaiden tuen tarpeen huomioiva rahoitus on ollut myös OAJ:n vaatimus pitkään. Siksi OAJ on esittänyt oppilaiden tuen tarpeen huomioivia opettajamitoituksia. Tavoitteena on, että riittävä tuki voitaisiin turvata pysyvästi kaikessa opetuksessa, Salo sanoo.
 
Tuki tarpeen myös esiopetuksessa
 
Erityisasiantuntija Auli Setälä muistuttaa, että oikea-aikainen ja riittävä opettajan ja erityisopettajan tuki on välttämätöntä turvata tarpeen mukaisesti lapsille myös esiopetuksessa.
 
– Nyt tämä ei toteudu riittävästi. OAJ:n vielä julkaisemattoman esiopetusselvityksen mukaan joka viides vastanneista opettajista ja erityisopettajista kertoi, että osa-aikaista erityisopetusta ei ollut tarjolla lapsille esiopetuksessa koskaan. Sama määrä vastaajia ilmoitti, ettei lapsilla ollut mahdollisuutta saada erityisopetusta osana erityistä tukea, Setälä pahoittelee.
 
Setälän mukaan on tärkeää, että avustus on tarkoitettu paitsi koulujen esiopetukseen myös koulujen toiminta-alueilla toimiviin päiväkotien esiopetusryhmiin.
 
– Lapsille tulee turvata esiopetuksen järjestämispaikasta riippumatta riittävän varhainen ja tarkoituksenmukainen oppimisvalmiuksia edistävä opettajan ja erityisopettajan tuki ja ohjaus, Setälä sanoo.
 
Opetuksen järjestäjä jakaa avustukset
 
Hallitus päätti tasa-arvorahoituksen kaksinkertaistamisesta syksyn 2017 budjettiriihessä. Samalla hallitus päätti kohdentaa erikseen 10 miljoonaa euroa uutta lisärahoitusta kouluille, jotka eri syistä ovat vaarassa jäädä kehittämistoiminnan ulkopuolelle tai joilla on hyvin vähäisesti resursseja siihen.
 
Tasa-arvon vahvistamiseen myönnetty tuki koskee vuosia 2018–2019. Avustusta sai kaikkiaan 235 opetuksen järjestäjää.
 
Päätösten perusteena käytetyt koulukohtaiset koulujen toiminta-alueita kuvaavat indikaattorit olivat: 30-54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, vieraskielisten osuus sekä opetukseen käytetty euromääräinen resurssi oppilasta kohden vuonna 2017.
 
Opetuksen järjestäjät päättävät avustusten lopullisista kohdennuksista koulujen kesken.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Pietari Posti
null