Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Nyt startataan kansallista lapsistrategiaa – OAJ painottaa pitkäjänteisyyden ja lapsilähtöisen budjetoinnin merkitystä

Ministerit Sanni Grahn-Laasonen ja Annika Saarikko aloittavat kansallisen lapsistrategian valmistelun.
Kansallisen lapsistrategian valmistelu alkaa. Lapsen etu on huomioitava niin päätöksenteossa, toiminnassa kuin budjetoinnissakin, painottaa valmistelua ohjaavaan ohjausryhmään kuuluva OAJ:n Olli Luukkainen.
Suomesta lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta – siinä tavoite, johon hallitus pyrkii tänään käynnistämällään kansallisen lapsistrategian valmistelulla. 
 
Valmistelu pohjustaa seuraavalle hallitukselle lapsistrategian laadintaa. Lapsistrategian valmistelusta vastaavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk).
 
Ministeriön tiedotteessa opetusministeri korostaa varhaisten vuosien merkitystä. 
 
”Tutkimustieto korostaa lapsuuden ja varhaisten vuosien merkitystä kasvulle, kehitykselle, myöhemmälle oppimiselle, hyvinvoinnille ja elämässä pärjäämiselle,” opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.
 
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko puolestaan perää lapsimyönteisyyttä.
 
”Suomessa syntyy ennätyksellisen vähän lapsia. Toivon, että nyt aloittavassa lapsistrategiatyössä päästään eteenpäin sen kysymyksen äärellä, miten voisimme yhdessä kehittää maatamme lapsimyönteisemmäksi ja miten voisimme tukea perheitä heidän oman lapsitoiveensa täyttymisessä. Lapsimyönteisen yhteiskunnan vahvistaminen vaatii yli vaalikaudet ylittävää työtä,” sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
 
Myös lapsistrategian valmistelun ohjausryhmään kuuluva OAJ:n Olli Luukkainen painottaa pitkäjänteisyyden merkitystä.
 
– Toiminnan pitää olla pitkäjänteistä, ja sen on ulotuttava yli yksittäisten hallituskausien, Luukkainen sanoo.
 
Lapsilähtöisyys kaikkeen päätöksentekoon
 
Lapsilähtöisyyden pitää Luukkaisesta näkyä kaikilla päätöksenteon tasoilla ja siinä, kun yhteiskunnan varoja jaetaan.
 
– Meistä päätöksenteossa on aina tärkeää tehdä lapsivaikutusten arviointi, tehtiinpä päätöksiä sitten valtakunnallisella tasolla tai kunnissa. Myös budjetoinnissa ja toiminnan suunnittelussa pitää lähteä lasten tarpeista, Luukkainen sanoo.
 
Visiota tarvitaan – kokonaisuus syytä keskittää OKM:ään
 
Koulutus ja varhaiskasvatus ovat tiivis osa lasten arkea. Siispä niissä tarvitaan Luukkaisen mielestä laaja visio siitä, mihin suuntaan mennään.
 
– Nyt poliittinen ohjaus ja tarkastelu koskee usein vain muutamia vuosia tai yhtä hallituskautta, ja yleensä eri koulutussektoreita varhaiskasvatuksesta korkea-asteeseen tarkastellaan erikseen eikä kokonaisuutena. Suomeen tarvitaan ehyt ja johdonmukainen koulutuspoliittinen visio, Luukkainen sanoo.
 
Lapsistrategian kannalta suuri kysymys on hänen mukaansa myös se, millä hallinnonalalla lapsistrategiaa linjataan.
 
– On tärkeää tehdä viisaita ratkaisuja, kun lapsi- ja perhepolitiikan valmistelua, toimeenpanoa, ohjausta, seurantaa ja arviointia vastuutetaan valtionhallinnossa. Luontevinta olisi keskittää tämä kokonaisuus opetus- ja kulttuuriministeriölle, Luukkainen sanoo.
 
Valmistelua seuraavaa hallituskautta varten
  • Seuraavaa hallitusta varten tehtävä lapsipoliittinen valmistelutyö aloitetaan kesäkuussa ja se päättyy helmikuussa 2019. 
     
  • Valmistelua ohjaavan ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Varapuheenjohtajina ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.
     
  • Valmistelutyöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sitra osallistuu valmisteluun tuomalla asiantuntemusta strategiaprosessin työskentelymenetelmiin. Lapsistrategiasta kiinnostuneet sidosryhmät pääsevät osallistumaan työhön mm. laajapohjaisessa lapsifoorumissa. 
     
  • Lue lisää ministeriön tiedotteesta.
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta
null