Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

”Tässä pohjaa oikeudenmukaiselle Suomen mallille” – Luukkaiselta ehdot yhteiselle palkanmuodostusmallille

Yhteistä palkanmuodostusmallia ei Suomeen synny, mikäli julkisen sektorin työn arvoa ei tunnusteta ja huomioida myös palkoissa, Olli Luukkainen sanoo.
Julkinen sektori tarvitsee menestyksellistä vientiä toimintansa rahoittamiseen. Vienti puolestaan tarvitsee menestyäkseen julkisen sektorin tuottamaa erinomaista ja vahvaa osaamista, toimivaa yhteiskunnallista infrastruktuuria, turvallista ja vakaata elin- ja toimintaympäristöä – sekä vastuullista ja kannustavaa tulonjakoa. 
 
– Tällaisen yhteiskunnan säilyttäminen edellyttää myös tasapainoista ja oikeudenmukaista työmarkkinapolitiikkaa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi puhuessaan Finlands Svenska Lärarförbundetin eli FSL:n liittokokouksessa.
 

Vastakkainasettelusta oikeudenmukaisuuteen
 
Luukkaisen mielestä yksityinen ja julkinen sektori asetetaan liian usein vastakkain niin poliittisessa keskustelussa kuin työmarkkinakentillä. Tällaisissa keskusteluissa vain yksityinen sektori, erityisesti vientiteollisuus, nähdään usein yhteiskuntaan vaurautta tuovana toimialana. Samalla nostetaan esille liian laajaksi paisunut ja liian kallis julkinen sektori. 
 
– Tällainen vastakkainasettelu on tarkoitushakuista, mutta myös julkisella sektorilla työskenteleviä loukkaavaa. On syytä muistaa, että julkisen sektorin ja vahvasti julkisrahoitteisten toimialojen, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, työntekijät korkealla ammattitaidolla ja sitoutuneesti vain täyttävät niitä tehtäviä, jotka poliittiset päättäjät lupauksineen ovat luoneet. Siitä työntekijöitä pitää kiittää eikä syyllistää, Luukkainen sanoi.
 

Ehdot Suomen mallille
 
Olli Luukkainen otti FSL:n liittokokousväelle pitämässään puheessa vahvasti kantaa puheisiin niin sanotusta Suomen mallista, jossa vientiteollisuus määrittäisi muidenkin alojen palkankorotukset.
 
Julkisten alojen palkat ovat Luukkaisen mukaan jääneet jälkeen yksityisistä, ja tämän eron kasvattaminen entisestään epäoikeudemukaisesti ei käy.
 
– Vientiteollisuuden määrittämästä palkanmaksuvarasta pitäisi jatkossa kohdentaa puolet julkisen sektorin palkkojen korotuksiin ja muihin työehtoja parantaviin kustannuksiin. Tässä oikeudenmukaisen Suomen mallin pohjaa, Luukkainen sanoi.
 
Lisäksi Suomeen tarvittaisiin Luukkaisen mielestä Tanskan mallin mukainen ansiokehitystakuu. Ansiokehitystakuu tarkoittaisi sitä, että valtio kompensoi kunnille korotusvaran, jos julkisten alojen palkat kehittyvät yksityisiä huonommin. 
 
– Ellei julkisen sektorin palkkojen ja muiden työehtojen kehittämistarpeita oteta riittävästi huomioon yhdessä rakennetuissa neuvottelujärjestelmärakenteissa ja -malleissa, on turha kuvitella, että Suomeen syntyy jatkossakaan minkäänlaista yhteistä palkanmuodostusmallia. Oikeudenmukainen palkkakehitys on edellytys sille, että Suomen tulevaisuutta rakentamaan saadaan tulevaisuudessakin houkuteltua maailman parhaita opettajia, kasvattajia ja tutkijoita, Luukkainen sanoi.
 

Liittokokouksessa valitaan FSL:lle puheenjohtaja
 
  • Finlands Svenska Lärarförbundet FSL kuuluu yhdistyksenä OAJ:n yleissivistäviin opettajiin. FSL:n liittokokous kerää yhteen noin 150 opettajaa ja rehtoria 6.–7.6.2018 pohtimaan koulutuspoliittisia kysymyksiä ja linjaamaan FSL:n tavoitteita seuraaviksi neljäksi vuodeksi.
  • Liittokokous on tällä hetkellä FSL:n ylin päättävä elin. Liittokokous saattaa kuitenkin olla koolla viimeistä kertaa, sillä kokouksessa jäsenten edustajat äänestävät siirtymisestä malliin, jossa FSL:n valtuustosta tulisi ylin päättävä elin.
  • Lisäksi liittokokous valitsee FSL:lle puheenjohtajan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Istuva puheenjohtaja Christer Holmlund on asettunut ehdolle, ja toistaiseksi vastaehdokkaita ei ole ilmoittautunut.
 
Teksti: Heikki Pölönen
Kuva: Leena Louhivaara
null