Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Christer Holmlund jatkaa FSL:n johdossa

Vuodesta 2014 Finlands Svenska Lärarförbundetia johtanut Christer Holmlund, 50, valittiin tänään uudelle nelivuotiskaudelle. FSL kuuluu OAJ:hin ja edustaa pääasiassa ruotsinkielisiä peruskoulun ja lukion opettajia.
Kiitospuheessaan FSL:n liittokokoukselle Holmlund toivoi jäsenistöltä vahvaa yhtenäisyyttä ja keskinäistä solidaarisuutta.
 
– Epäkohdat ja kehitystarpeet löytyvät nimenomaan paikallistasolla lähellä jäseniä. Siksi on erittäin tärkeää, että meillä on aktiivisia ja hyvin toimivia yhdistyksiä.
 
Holmlund on huolissaan Suomen ruotsinkielisten alueiden opettajatilanteesta.
 
– Ruotsinkielisten opettajien riittävyydestä ei ole tuoretta, luotettavaa ja riittävän kattavaa tutkimusta. Tutkimuksen pitää ulottua luokanopettajien lisäksi myös muihin opettajaryhmiin. Haluamme muun muassa lisää tietoa opettajien sijaistilanteesta ja tuntiopettajien niin kutsutuista nollatuntisopimuksista. Koska opetusministeriön tutkimus on vuodelta 2011, teemme nyt uuden selvityksen itse, Holmlund sanoo.
 
Kuva: Frida Lönnroos
 
null