Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Yhä useampi peruskoululainen tuen piirissä – erityisopetusta annetaan silti aiempaa vähemmän

Lähes joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2017. OAJ:n erityisasiantuntija muistuttaa, että resurssit tuen toteuttamiseksi eivät kuitenkaan ole lähimainkaan riittävät.
Tehostettua tukea sai 54 300 eli vajaa kymmenes ja erityistä tukea 43 100 eli 7,7 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,8 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,3 prosenttiyksikköä.
 
Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemista koulutustilastoista.
 
Tukea tarvitaan aiempaa enemmän mutta annetaan vähemmän
 
OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen huomauttaa, että vaikka tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut, oppilaiden saaman osa-aikaisen erityisopetuksen osuus on laskenut. Tämä tarkoittaa Lyhykäisen mukaan sitä, että tukea on annettu aiempaa vähemmän.
 
– Perusopetuslain muutos oppimisen ja koulunkäynnin tuesta eli kolmiportaisesta tuesta tehtiin siksi, että oppilaat saisivat tarvitsemansa oppimisen tuen välittömästi. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, ja monin paikoin uusi malli on osoittautunut säästöautomaatiksi, Lyhykäinen pahoittelee.
 
Lyhykäisen mukaan erityisryhmiä on useissa kunnissa lopetettu ja väitetty, että niissä aiemmin annettu vahva tuki on siirtynyt oppilaiden mukana lähikouluun.
 
– Tuki ei riitä, ja opettajat kuormittuvat loppuun. Eniten tilanteesta kärsivät oppilaat, jotka pahimmillaan jäävät entistä enemmän jälkeen. Syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret, samoin yksilötason menetykset.
 
Kuntien välillä suuret erot
 
Ristiriidasta tukitilastojen ja arjen välillä kertoo Lyhykäisen mukaan hyvin se, että OAJ:n selvityksen mukaan vain kolme prosenttia opettajista ja rehtoreista sanoo resurssien riittävän oppilaan lakisääteisen oppimisen tuen toteutumiseen.
 
Tilastokeskuksen tietojen mukaan tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee maakuntien välillä. Lyhykäisen mukaan eroja on myös kunnissa.
 
– Kuntien välillä on valitettavasti valtavia eroja siinä, kuinka suuri joukko oppilaista saa vahvempaa oppimisen tukea. Vaikka tuen tarve on lisääntynyt, suuri osa oppilaista ei saa tarpeidensa mukaista tukea, Lyhykäinen harmittelee.
 
Ammatillisessa koulutuksessa leikkaukset purreet erityisopetukseenkin
 
Myös tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin. Vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2010 yhteensä 19 300 ja vuonna 2016 yhteensä 25 400 opiskelijaa.
 
Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa eli 86 prosenttia opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.
 
Erityisopiskelijoista 84 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa.
 
– Ammatillisen koulutuksen resurssien leikkaaminen on kohdistunut voimakkaasti myös erityisopiskelijoihin. Opettajien irtisanomiset, opetuksen määrän väheneminen ja kasvaneet ryhmäkoot ovat heikentäneet kaikkien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia, mutta erityisesti näistä toimenpiteistä ovat kärsineet erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
 
Lyhykäisen mukaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen edellyttää osaavia opettajia ja riittäviä resursseja suunnitelman toteuttamiseksi. Kun resurssit ovat kunnossa, opiskelijoita ei tarvitse ”leimata”, vaan jokainen saa tarvitsemansa tuen, opetuksen ja ohjauksen.
 
Tietoa kolmiportaisesta tuesta
 
  • Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.
  • Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lisäksi tilastossa on tietoa yleisenä tukena järjestetystä osa-aikaisesta erityisopetuksesta.
  • Vuonna 2017 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppilaalle kaikissa muissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla.
  • OAJ on selvittänyt kolmiportaisen tuen toimivuutta ja esittänyt keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Tutustu julkaisuun täällä.
  • Tutustu Tilastokeskuksen tietoihin täällä.
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
 
null