Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

”Tosi paha juttu” – konsistori uhkaa jättää henkilöstön ulos Tampere3:n hallituksesta

OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskasen mielestä yliopiston henkilöstön mukanaolo hallituksessa valaa luottamusta.
Tampere3-hankkeessa puhaltavat jälleen kylmät tuulet, jotka uhkaavat horjuttaa yliopiston autonomiaa. Konsistori ehdottaa, että henkilöstön jäseniä ei oteta hallitukseen. OAJ pitää linjaa vääränä ja korostaa henkilöstön merkitystä päätöksenteossa.
Kevään mittaan Tampereella on väännetty ahkerasti kättä siitä, miten vuoden 2019 alussa aloittavaa uutta Tampereen yliopistoa hallinnoidaan.
 
Helmikuussa henkilöstö vastusti ulosmarssilla suunnitelmaa kaventaa yliopiston itsehallintoa. Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöt tekivät eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun, jossa pyydetään selvittämään Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen menettelyjen sekä johtosäännön lainmukaisuus.­
 
Tällä viikolla näytelmä sai uuden käänteen, kun konsistorin edellytettiin linjaavan, että yliopiston henkilöstön edustajat eivät voisi istua yliopiston hallituksessa. Konsistori on säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin, jolla on päätösvaltaa hallituksen nimeämisessä. 
 
Konsistori käsittelee asiaa tämän viikon perjantaina, mutta sen kantaan ei näytä vaikuttavan edes se, että opetus- ja kulttuuriministeriö antoi lausunnon yliopistoautonomian tueksi ja totesi, että yhteisön edustukselle hallituksessa ei ole esteitä.
 
Henkilöstön edustus turvattava lailla
 
Suomessa toimii 14 yliopistoa, joista säätiöyliopistoja ovat Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Muut ovat julkisoikeudellisia laitoksia.
 
Tampere3-liitoksessa julkisoikeudellisena yliopistona toimiva Tampereen yliopisto yhdistyy vuoden 2019 alussa säätiöyliopistona toimivaan Tampereen teknilliseen yliopistoon. Yhdistyvästä Tampereen yliopistosta tulee säätiöyliopisto, joka siirtyy osakesiirtojen kautta myös Tampereen ammattikorkeakoulun enemmistöomistajaksi.
 
Julkisoikeudellisissa yliopistoissa laki edellyttää, että yliopiston hallituksessa on henkilöstön edustajia.
 
– Säätiöyliopistoja koskeva laki ei edellytä mutta ei myöskään estä sitä, että hallituksessa olisi myös henkilöstön jäseniä. tilannetta kommentoi OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen.
 
Hän miettii, pitäisikö myös säätiöyliopistoissa määrätä asiasta lailla.
 
– Mikä on se syy, että henkilöstö ei voisi olla hallituksessa? Pelätäänkö, että henkilöstöstä valittava jäsen tai valittavat jäsenet veisivät hallitukselta työrauhan? Aiempien kokemusten mukaan henkilöstön mukanaolo kuitenkin lisää luottamusta hallinnon ja korkeakouluyhteisön välillä, vaikka henkilöstön edustajan on roolissaan edustettava laajakatseisesti koko yliopiston etua, Tanskanen sanoo.
 
Vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain arvioinneissa on tuotu esiin, että henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet ovat kaventuneet.
 
– Huolestuttavaa, että Tampere3 näyttää jatkavan tällä kyseenalaisella linjalla. Meidän mielestämme henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia korkeakouluyhteisön päätöksiin on vahvistettava, ei vähäteltävä.
 
Päätöksenteko karkaa kauas
 
Mitä konsistorin hallitusnäkemyksistä ajattelee suomen kielen yliopisto-opettaja Auli Kulkki-Nieminen? Hän toimii puheenjohtajana OAJ:läisessä Tampereen yliopiston opetusalan yhdistyksessä.
 
– Se on tosi paha juttu, kun muutenkin tuntuu siltä, että henkilöstön vaikutusmahdollisuudet vähenevät ja päätöksenteko karkaa kauemmas, ja jopa yliopiston ulkopuolelle. Viestintätieteiden tiedekuntakin on jo nyt todella iso, ja tulossa ovat vielä isommat tiedekunnat.
 
Yhdistys on kevään mittaan ottanut muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa kantaa autonomian ja yliopistodemokratian puolesta.
 
Opettajalle työskentely tällaisessa välivaiheessa on raskasta. Kulkki-Nieminen on mukana Tampere3-neuvottelukunnassa ja sen työvaliokunnassa.
 
– On paljon kokouksia ja paljon uusia asioita, joihin perehtyminen vie aikaa.
 
Takaisin eurooppalaisille linjoille
 
Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ministerit olivat koolla Pariisissa 24.–25.5. Tanskanen muistuttaa, että kokouksen julkilausumassa korostetaan korkeakoulujen henkilökunnan mahdollisuutta osallistua korkeakoulujen hallintoon.
 
– Suomikin on sitoutunut näihin yleiseurooppalaisiin arvoihin, ja meidän tulisi vaalia niitä, Tanskanen sanoo.
 
Tampere3-konsernin synnytystuskiin liittyvät epäselvyydet huolestuttavat laajasti myös poliitikkoja, ja vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen on jättänyt hankkeesta kirjallisen kysymyksen.
 
Myös tutkimuksen riippumattomuutta epäillään. Suomen Kuvalehdessä julkaistussa kirjoituksessa akatemiaprofessori Pertti Alasuutari arvelee, että Teknologiateollisuus haluaa sanella, millaista uuden yliopiston tutkimus ja opetus ovat. Alasuutari kertoo harkitsevansa vakavasti, haluaako hän enää jatkaa uuden yliopiston palveluksessa.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Heikki Pölönen
 
Juttua muokattu 13.6.2018 klo 18.25: Täsmennetty aikamuotoja, joista syntyi virheellinen kuva, että konsistori on jo tehnyt lopullisen linjauksen asiassa.
null