Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Henkilöstön asema Tampere3:ssa kuohuttaa – konsistorin puheenjohtaja vaitonainen

Konsistorin eronneen varapuheenjohtaja Mari Hatavaran mielestä yliopiston henkilöstö tuo hallitukseen parhaan tietämyksen.
Huomenna selviää, mikä on henkilöstön edustuksen kohtalo Tampere3:n hallituksessa. Mistä kiistassa on kyse? Nyt puhuvat varapuheenjohtajan tehtävästä eronnut Mari Hatavara sekä puheenjohtaja Antti Lönnqvist.
Säätiöyliopisto Tampere3:n konsistori päättää huomenna perjantaina siitä, voiko säätiöyliopiston hallituksessa olla mukana jäseniä yliopistoyhteisöstä. Kokouksen esityslistassa on ehdotus, jonka mukaan yliopiston henkilöstön edustajat eivät voisi istua yliopiston hallituksessa.
 
Tämä on aiheuttanut paljon porua yliopistoväessä. Lisäksi maanantain kokouksessa Tampereen Teknillisen Yliopiston yhdeksän konsistoriedustajaa ilmaisi epäluottamuksensa henkilöstön edustusta puolustanutta varapuheenjohtaja Mari Hatavaraa kohtaan. Tämä johti Hatavaaran eroon.
 
– Itse en voi asettua sen kannan puolelle, jota esityslistassa esitetään. Erosin varapuheenjohtajan tehtävästä, mutta olen edelleen yksi konsistorin yhdeksästätoista vaaleilla valitusta jäsenestä, toisin kuin puheenjohtaja Lönnqvist, sanoo varapuheenjohtajan paikalta konsistorin maanantaisen kokouksen jälkeen pudotettu Mari Hatavara.
 
Hatavaara ei vielä luovu toivosta, että henkilöstö saisi edustajan Tampere3:n hallitukseen.
 
– Suhtaudun toiveikkaasti siihen, että konsistorin 19 vaaleilla valittua edustajaa ymmärtäisivät, että yliopistoyhteisö on osaava ja päätöksentekokykyinen.
 
Henkilöstö tuo päätöksentekoon ymmärrystä yliopistosta
 
Mari Hatavara on Tampereen yliopiston Suomen kirjallisuuden professori, joka on konsistorissa pitänyt kiinni yliopiston autonomiasta ja laillisuudesta. Myös OAJ on ottanut kantaa sen puolesta, että henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.
 
– Henkilöstön pitää olla ehdottomasti mukana yliopiston hallituksessa, sillä henkilöstö edustaa korkeinta tietämystä yliopiston asioista, Hatavara sanoo.
 
Hänen mielestään konsistorissa on päätetty asioita hyvässä yhteisymmärryksessä, ja erimielisyys liittyy tulevan yliopiston hallituksen kokoonpanoon.
 
– Konsistorissa on erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, mistä yliopistossa oikeastaan on kysymys. Jotta tutkimuksen tuottamaan tietoon voi luottaa, pitää edellyttää, että ulkopuolelta ei liikaa vaikuteta asioihin. Tampere3:ssa tähän suuntaan on valitettavasti ollut pyrkimystä, Hatavara muotoilee puhelimessa.
 
Pörssiyhtiöidenkin hallituksissa yhä enemmän henkilöstöä
 
Hatavara on ollut professorina Tampereen yliopistossa vuodesta 2009. Hän on vaikuttanut myös Tampere3 -neuvottelukunnassa, Professoriliiton valtuustossa ja paikallisen professoriosaston puheenjohtajana.
 
– Professorit edustavat alansa terävintä kärkeä, ja nyt on vaarana, että heidän osaamispotentiaalinsa suljetaan aivan suotta hallituksen ulkopuolelle. Hallitukseen ei voi myöskään ottaa professoreja Suomen muista yliopistoista, koska yliopistot kilpailevat keskenään esimerkiksi rahoituksesta.
 
Hatavaran mielestä päätöksenteossa pitää olla käytössä paras mahdollinen tieto yliopiston olosuhteista ja käytännöistä, ja se on henkilöstöllä.
 
– Pörssiyhtiöidenkin hallituksiin otetaan nykyisin yhä useammin henkilöstöä kertomaan, mikä firman tilanne on. Miksi toimisimme yliopistossa toisin? Hatavara kysyy.
 
”Kyllähän me lakia noudatamme”
 
Konsistorin puheenjohtaja Antti Lönnqvist ei kertonut puhelimessa kantaansa siihen, pitäisikö hallituksessa olla henkilöstön edustaja, vaan halusi antaa konsistorin huomiselle kokoukselle työrauhan.
 
Twitterissä Lönnqvist sanoi, että ”palautetta kuunnellaan, mutta kaikille optimaalista ratkaisua ei ole helppo löytää kun näkökulmat ja tavoitteet ovat paikoin kaukana toisistaan.”
 
On esitetty väitteitä siitä, että teknologiateollisuus olisi vaikuttamassa vahvasti uuden yliopiston linjauksiin. Konsistorin puheenjohtaja Antti Lönnqvist, miten kommentoitte?
 
­– Emme ole missään nimessä toteuttamassa yhden tahon toivomuksia.  Vetoomuksia ja paineita tulee monesta suunnasta, mutta perustajatahot ovat pääsääntöisesti sitä mieltä, että hallituksen pitää olla ulkopuolinen ja riippumaton, Lönnqvist sanoi.
 
Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että henkilöstön edustukselle ei ole estettä. Kuunteleeko konsistori OKM:n kantaa?
­
 
– Tottakai otamme huomioon ministeriön ajatukset, kyllähän me lakia noudatamme. On kuitenkin myös huomioitava se, että uuden yliopiston perustajatahot ovat keskenään sopineet, että hallituksen tulee olla strateginen ja riippumaton, ja tästä olemme nyt konsistorissa keskustelleet.
 
Mikä ihmeen konsistori?
 
Konsistori on yliopistolain tarkoittama yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin. Uuden Tampereen yliopiston konsistoriin kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 20 äänivaltaista jäsentä.
 
Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus määräsi yliopiston ensimmäisen konsistorin tilapäiseksi puheenjohtajaksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaanin Antti Lönnqvistin. Ennen Tampereen yliopistoon siirtymistään Lönnqvist työskenteli professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Milla Talassalo
 
null