Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Konsistorin puheenjohtaja sen ratkaisi: Henkilöstö ei kelpaa hallitukseen

Tampereen uuden yliopiston slogan on Ihminen ratkaisee. Näin kävi tänään, kun konsistorin puheenjohtaja Antti Lönnqvist päätti äänellään, ettei yliopiston henkilöstöä oteta uuden Tampereen yliopiston hallitukseen.
Pitkään jatkunut vääntö tuli tänään päätökseen, kun Tampere3:n konsistori linjasi, että henkilöstöllä ei ole asiaa uuden yliopiston hallitukseen.
 
Päätös jakoi konsistorin kahtia. Varapuheenjohtajan paikalta pudotettu professori Mari Hatavara teki vastaesityksen, jossa henkilöstö olisi saanut edustajan hallitukseen.
 
Vastaehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten tulee edistää yksin yliopiston etua, ei perustajien, yliopiston yksittäisten yksiköiden tai muiden intressitahojen etua. Hallituksen jäsen voi olla yliopistoyhteisön jäsen, jos hän samalla täyttää yliopistolain 24 pykälän kelpoisuusvaatimukset.
 
Äänestys päättyi tasatulokseen 10-10.
 
– Vaaleilla valituista jäsenistä enemmistö kannatti minun tekemääni esitystä, Hatavara huomautti.
 
Kokouksen jälkeen lähettämässään tiedotteessa konsistori korostaa riippumattomuutta. Konsistorin tulkinta riippumattomuudesta on se, että ”hallituksen jäsenen taloudellinen tai muu intressi- ja etuyhteys tai toimeksiantosuhde yliopistoon tai perustajiin Suomen valtiota lukuun ottamatta vaarantavat riippumattomuuden."
 
Suomeksi se tarkoittanee, että yliopiston hallitukseen ei voida valita ihmistä, joka on työsuhteessa tulevaan Tampereen yliopistoon.
 
Vaikka äänestys päättyi Hatavaran kannalta huonoon lopputulokseen, hän kiittää Opetusalan Ammattijärjestöä päätöksenteon aktiivisesta seuraamisesta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien puolustamisesta.
 
Oudot pelisäännöt
 
Tilanteen ratkaisi puheenjohtaja Antti Lönnqvistin ääni. Hatavara esitti kritiikkiä konsistorin toiminnan oudoista pelisäännöistä.
 
– Konsistoriin valittiin vaalien ohi kahdeskymmenes jäsen, joka vie omalla äänellään äänestyksen tasatulokseen, ja jonka ääni sitten ratkaisee.
 
Antti Lönnqvist perustelee sähköpostivastauksessaan tilannetta sillä, että yliopistossa hallitus päättää johtosäännöstä, ja konsistori toimii ja äänestää johtosäännön pelisääntöjen mukaan.
 
”Tiukoissa paikoissa voi käydä niin, että äänet menevät tasan ja silloin puheenjohtajan ääni ratkaisee. Ei ole ideaalitilanne, että tulee tasaäänestyksiä ja tilanne ratkeaa puheenjohtajan äänellä, mutta vaikeistakin asioista on tärkeää saada päätöksiä ja päästä eteenpäin”, Lönnqvist kirjoittaa.
 
Lönnqvist myöntää, että hallitus voisi hyötyä siitä, että hallitustyössä olisi mukana myös ”sisäisiä jäseniä”.
 
”Tässä muutosprosessin vaiheessa kuitenkin päädyin siihen, että rajautuminen ulkopuolisista jäsenistä koostuvaan hallitukseen on selkeä ratkaisu, joka tukee muutosprosessin läpivientiä – erityisesti kun huomioidaan aiemmin tehdyt sitoumukset” Lönnqvist kirjoittaa.
 
OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskasen mielestä yliopistodemokratia on vaarantunut.
 
– Tarvittaneen ryhtiliike yliopistolain osalta, jos lain tarkoitus ja tulkinnat ovat epäselviä. Henkilöstön asemaa on kirkastettava päätöksenteossa. Yliopistolain uudistus markkinoitiin henkilöstölle niin, ettei sen asema heikkene. Näin kuitenkin näyttää käyvän. 
 
Uutista on muokattu 15.6 kello 17:45. Lisätty Antti Lönnqvistiltä sähköpostitse saadut kommentit.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Tampere3
 
null