Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kunta-alan osapuolet selvittävät yhdessä työn murrosta

Pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja KoHo ryhtyvät yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa valmistelemaan työn murroksen käsittelyä ja pitkäjänteistä seurantaa kunta-alalla.
Neuvotteluosapuolten tavoitteena on rakentaa työn murroksesta yhteinen kuva ja vahvempi tietopohja, jota hyödynnetään kehitettäessä kunta-alaa ja sen työmarkkinoita. Sama tavoite koskee myös tulevia maakuntatyöpaikkoja, mikäli niitä koskevat lakiuudistukset hyväksytään.
 
Tarkoituksena on seurata kunta-alan ammattien ja työpaikkojen muuttumista ja hyödyntää muiden toimialojen ja maiden kokemuksia. Paino on työn murrokseen liittyvän kehittämisen ja tutkimuksen tarkastelussa, jota täydennetään tilastoilla, selvityksillä ja tapaamisilla. Toteutus alkaa viimeistään ensi vuoden alussa.
 
KT ja pääsopijajärjestöt ovat pitkään tehneet yhteistyötä työelämän kehittämiseksi ja palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi. Käynnissä on muun muassa yhteinen kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämishanke Kunteko2020.
 
Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti edistää työn ja sen organisointitapojen kehittämistä kuntatyöpaikoilla sekä parantaa kunta-alan arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut säilyvät edelleen suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ytimessä.
null